ნაზარლები. ფოტო-ვიდეო

2018 წლის კამპანია
2019 წლის კამპანია

ვიდეო

2007 წელი. "კავკასიაში სახელმწიფოებრიობის სათავეებთან". კვლევითი პროექტის წარდგენა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში

2017 წლის კამპანია. რუსთავი 2-ის სიუჟეტი გათხრებიდან

2018 წლის კამპანია. რუსთავი 2-ის სიუჟეტი გათხრებიდან

2019 წლის კამპანია. რუსთავი 2-ის სიუჟეტი გათხრებიდან

2019 წლის კამპანია. რუსთავი 2-ის სიუჟეტი გათხრებიდან