• არქეოლოგია

  • ეთნოლოგია

  • ენათმეცნიერება

  • ისტორია

  • ხელოვნებათმცოდნეობა

თავისი წამომავლობიდან გამომდინარე, კავკასიის მთიანეთში მცხოვრებ ამ რასას მე ვუწოდებ კავკასიურს; რადგანაც კავკასიონის მთაგრეხილის მიმდგომ მხარეებში, კერძოდ კი მისი სამხრეთ კალთებზე, ადამიანთა შორის უმშვენიერესი მოდგმის წარმომადგენლები, ქართველები ბინადრობენ. ამასთანავე, ყველა სახის ფიზიოლოგიური კვლევები საფუძვლიანად ნათელყოფს, რომ პირველ ადამიანთა სამშობლოც ყველაზე მეტად აქაა საძიებელი და არა სხვაგან. იოჰან ფრიდრიხ ბლუმენბახი: ადამიანთა მოდგმის ბუნებრივი სახე-სახეობების შესახებ. ლაიფციგი. 1798

ინსტიტუტის შესახებ

კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი არის არასამთავრობო, დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი გაერთიანება. ინსტიტუტის ძირითად მიზანს წარმოადგენს კავკასიის, როგორც ერთიანი რეგიონის მეცნიერული შესწავლა და კვლევის შედეგების დანერგვა-პოპულარიზაცია. ინსტიტუტის კვლევის სფეროებია: ისტორია, ეთნოლოგია, არქეოლოგია, ფოლკლორისტიკა, რელიგიათმცოდნეობა, სოციოლოგია, ლინგვისტიკა და ა.შ. ინსტიტუტი თავისი მიზნების განხორციელებისათვის:

  • ამყარებს საერთაშორისო კავშირებს;
  • ორგანიზებას უკეთებს და მონაწილეობს კონფერენციებში, ყრილობებში, კონგრესებში, სიმპოზიუმებში, სემინარებში, კონკურსებში, გამოფენებში, აგრეთვე სხვადასხვა საინფორმაციო და სამეცნიერო ღონისძიებებში;
  • აქვეყნებს სამეცნიერო შრომებს, სამეცნიერო-პოპულარულ ჟურნალებს, კრებულებს, მონოგრაფიებს, ბროშურებს, სტატიებს;
  • ქმნის კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებს, აწყობს და მონაწილეობს სამეცნიერო ექსპედიციებში.

წევრები

ქევინ თუითი

დოქტორი. პროფესორი, მონრეალის უნივერსიტეტი, კვებეკი, კანადა, ენათმეცნიერება

პაატა ბუხრაშვილი

დოქტორი. პროფესორი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი, საქართველო. ეთნოლოგია

ბეჟან ჯავახია

დოქტორი. პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი, საქართველო. ისტორია

შაჰმარდან ამიროვი

დოქტორი. რუსეთის მეცნ. აკადემიის არქეოლოგიის ინსტიტუტი, არქეოლოგია

ნინო ოქროსცვარიძე

დოქტორი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი, საქართველო. ისტორია

ბესიკ ლორთქიფანიძე

დოქტორი. ასოცირებული პროფესორი. ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი. თბილისი, საქართველო. ისტორია

ზურაბ ცქვიტინიძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი, საქართველო. არქეოლოგია

საქმიანობა და კვლევა

ძალა კავკასიურ ერთობაშია...

ჟურნალი ამირანი

კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი გამოსცემს ჟურნალს, სახელწოდებით "ამირანი". პუბლიკაციისთვის განიხილება სტატიები კავკასიის ხალხების, კულტურისა და ენის შესახებ, ნებისმიერი ჰუმანიტარული ან სოციალური მეცნიერების პერსპექტივიდან. სტატიები შეიძლება გამოიგზავნოს ინგლისურ, ფრანგულ, ქართულ, გერმანულ, რუსულ ენებზე ან ნებისმიერ სხვა ენაზე, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება კავკასიოლოგებისა და სხვა დაინტერესებული მკითხველისათვის.

ამირანის ნომრების ონლაინ რეჟიმში განთავსება მნიშვნელოვნად გაზრდის ამ მასალების ხელმისაწვდომობას მათთვის, ვინც დაინტერესებულია კავკასიის თემით. მოვუწოდებთ ყველას, ვისაც რაიმე კვლევა ჩაუტარებია კავკასიის რეგიონში, გამოაგზავნონ შესაბამისი სამეცნიერო სტატიები.

ნაშრომები გამოქვეყნდება სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს მიერ განხილვის შემდეგ.

სტატიები გამოუგზავნეთ: პაატა ბუხრაშვილს ან ზურაბ ცქვიტინიძეს

Creative Commons License
ჟურნალი ლიცენზირებულია Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International ლიცენზიით.

ქევინ თუითი მთავარი რედაქტორი

პაატა ბუხრაშვილი რედაქტორის მოადგილე

ზურაბ ცქვიტინიძე

შაჰმარდან ამიროვი

გიორგი ჩინჩალაძე

იან კოლვინი

ზურაბ ჯანელიძე

ნანა კუპრაშვილი

ბესიკ ლორთქიფანიძე

პოლ მანინგი

პაატა ყიფიანი

ფლორიან მიულფრიდი

იაროსლავ პილიპჩუკი

არქეოლოგია-ეთნოლოგია

დოქ. ლამარა ნებიერიძე

დოქ. თამარ თენეიშვილი

აკად. დოქ. პროფ. კონსტანტინე ფიცხელაური

პროფ. დოქ. ვინფრიდ ორტმანი

დოქ. პაატა ყიფიანი

დოქ. შაჰმარდან ამიროვი

პროფ. დოქ. გიორგი ლეონ ქავთარაძე

დოქ. რაბადან მაგომედოვი

პროფ. დოქ. არსენ ბობოხიანი

დოქ. ფლორიან მიულფრედი

პროფ. დოქ. ფელიქს ბლოხერი

პროფ. დოქ. პაატა ბუხრაშვილი

პროფ. დოქ. ჯონი აფაქიძე


ენათმეცნიერება-ფილოლოგია

პროფ. დოქ. ქევინ თუითი თავმჯდომარე

პროფ. დოქ. ელის ჰარისი

პროფ. დოქ. ვლადიმერ კიკილაშვილი

პროფ. დოქ. ექვთიმე კოჭლამაზაშვილი

დოქ. მერაბ ბაბუხადია

პროფ. დოქ. პოლ მანინგი

ისტორია

პროფ. დოქ. დავით მერკვილაძე

პროფ. დოქ. გიორგი ანჩაბაძე

პროფ. დოქ. დავით სანდოძე

პროფ. დოქ. ბეჟან ჯავახია

პროფ. დოქ. უჩა ოქროპირიძე


სოციალური მეცნიერებები

პროფ. დოქ. ნაპოლეონ კვარაცხელია

პროფ. დოქ. რევაზ ჯორბენაძე

მამა აკაკი (მეგრელიშვილი)


ხელოვნებათმცოდნეობა

პროფ. დოქ. დოდონა კიზირია

დოქ. ბრიგიტა შრადე

დოქ. მარინე ბულია

დოქ. მზია ჯანჯალია

პროფ. დოქ. ნანა ყიფიანი

პროფ. დოქ. ნანა კუპრაშვილი

დოქ. მზია ჩიხრაძე

დოქ. თეა კობახიძე


გეოლოგია-ეკოლოგია

პროფ. დოქ. რევაზ გაგნიძე

დოქ. ნანა ბოლაშვილი

პროფ. დოქ. ზურაბ ჯანელიძე

დაგვიკავშირდით

გთხოვთ გამოიყენოთ ქვემოთ მოყვანილი დაკავშირების ფორმა, თუ გაგიჩნდათ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შესახებ. ჩვენ გიპასუხებთ 24 საათის განმავლობაში

თქვენი წერილი გამოიგზავნა. გმადლობთ!