17 და 18 გაერთიანებულია ერთ ნომერში. იხილეთ ნომერი 17