კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2017. ნომერი 30

გულეიკარის ნამოსახლარი

ავტორ(ებ)ი: ლერი ჯიბლაძე, ბიძინა მურვანიძე, გიორგი ჩუბინიშვილი

BP-საქართველოს კომპანიასთან დადებული კონტრაქტის თანახმად ეროვნული მუზეუმის ოთ. ლორთქიფანიძის არქეოლოგიის კვლევის ცენტრის ექსპედიცია 2006 წლის სექტემბერ-ოქტომბრის თვეში ბაქო-სუფსის ნათობსადენის ტრასის გაყვანასთან დაკავშირებით არქეოლოგიურ სამუშაოებს აწარმოებდა აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფ. გულეიკარში, "ნაეკლესიარის" სახელით ცნობილ ხელოვნურად გამართულ ბორცვ-ნამოსახლარზე.ჟურნალი ამირანი. 2018. ნომერი 31

მთა "ნაზარლებზე" (დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი) ქართულ-გერმანული ერთობლივი არქეოლოგიური ექსპედიციის 2018 წლის სამუშოების მოკლე ანგარიში

ავტორ(ებ)ი: პაატა ბუხრაშვილი, ფელიქს ბლოხერი, გურამ ყიფიანი, ზურაბ ცქვიტინიძე, შორენა დავითაშვილი, იუდით გვენ შულცი, ბეატრის ვოლლნი, მაქს მორტენ მიხალკი

უკვე მეორე წელია, რაც მთა "ნაზარლებზე" (შირაქი, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი) მდებარე გვიანი ბრინჯაო-ადრე რკინის ხანის ნაქალაქარს ილიას უნივერსიტეტის ვიზუალური ანთროპოლოგიისა და ლოკალური ისტორიის ლაბორატორიისა და ჰალლეს (გერმანია) მარტინ ლუთერის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთის არქეოლოგიისა და ხელოვნების ინსტიტუტის ერთობლივი ექსპედიცია შეისწავლის.
ექსპედიცია დაფინანსებულია გერმანიის მხარის მიერ; კვლევითი პროექტი კი, ილიას უნივერსიტეტში, ჯერ კიდევ 2007 წელს შემუშავებული საუნივერსიტეტო პროექტის გაგრძელებას წარმოადგენს.
მიმდინარე 2018 წელს ექსპედიცია მუშაობას 27 აგვისტოს შეუდგა...ჟურნალი ამირანი. 2018. ნომერი 31

ადრე და გვიანი ბრინჯაოს ხანის ლითონის არტეფაქტების ერთი ნაწილი კოლხეთიდან

ავტორ(ებ)ი: ლერი ჯიბლაძე, შალვა ბუაძე

წინმდებარე სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ფონდებში დაცულ ადრე და გვიან-ბრინჯაოს ხანის შემთხვევით გამოვლენილ ლითონის იარაღების ერთ ნაწილზე. ასევე მათთან მიმართებაში ზოგადადაა განხილული კოლხეთის ლითონდამუშავებისა და ბრინჯაოს მეტალურგიული წარმოების ზოგიერთი საინტერესო საკითხი.ჟურნალი ამირანი. 2018. ნომერი 31

კოლხეთის ბრინჯაოს პირველადი და მეორადი მეტალურგიული წარმოების კერების შესწავლის ისტორიისათვის

ავტორ(ებ)ი: ლერი ჯიბლაძე

კოლხეთის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კატეგორიის ძეგლებიდან მომდინარე სპილენძ-ბრინჯაოს ნივთების დახასიათებას, მათი ქიმიური ანალიზის შედეგებს, ბრინჯაოს მეტალურგიული წარმოების პირველადი და მეორადი კერების შესწავლის საკითხებს მიეძღვნა არაერთი ნაშრომი, რომელთა მიმოხილვა დავისახეთ მიზნად წინამდებარე ნაშრომში.Powered by bootstrapmade.com