კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2018. ნომერი 31

მეხუთე არქეოლოგიური ყრილობა თბილისში

ავტორ(ებ)ი: თინა აბულაშვილი

1881 წელს თბილისში ჩატარდა მოსკოვის არქეოლოგიური საზოგადოების მეხუთე საერთაშორისო არქეოლოგიური ყრილობა. რუსეთის იმპერიის სხვადასხვა ქალაქებში არქეოლოგიურ ყრილობებს 1869 წლიდან მოყოლებული 2-3 წელიწადში ერთხელ იწვევდნენ, სადაც ამა თუ იმ რეგიონის ისტორიის, არქეოლოგიისა და მისი მომიჯნავე მეცნიერებების აქტუალური საკითხები იხილებოდა.ჟურნალი ამირანი. 2018. ნომერი 31

არქეოლოგიური დაზვერვები მარნეულის ველზე

ავტორ(ებ)ი: ლევან ლოსაბერიძე

2017 წელს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში მოპოვებული გრანტით დაიგეგმა მარნეულის ველის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილის შესწავლა, რომელიც გულისხმობდა მოცემული ტერიტორიის კვლევას არქეოლოგიური დაზვერვების საფუძველზე.ჟურნალი ამირანი. 2018. ნომერი 31

ერთი არქეოლოგიური ნივთის ფუნქციის განსაზღვრისათვის

ავტორ(ებ)ი: პაატა ბუხრაშვილი

თუ ნაზარლების სამლოცველოში დაუნჯებული "ხატის" განძში შემავალი სხვასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების ხასიათს გათვალისწინებით, სავსებით დასაშვებად მიგვაჩნია გარკვეული პარალელების გავლება ქართულ (ზოგადკავკასიურ) ეთნოგრაფიულ ყოფაში დადასტურებულ ელემენტებსა და არქეოლოგიურ არტეფაქტებს შორის.ჟურნალი ამირანი. 2019. ნომერი 32

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, სამრეკლოზე 2019 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების მოკლე ანგარიში

ავტორ(ებ)ი: სიმონე არნჰოლდი, პაატა ბუხრაშვილი, შორენა დავითაშვილი

ქალაქ დედოფლისწყაროს სამხრეთით, დაახლოებით 1,5 კილომეტრის მოშორებით მდებარე ბორცვზე, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა „საყარაულო სერს“ უწოდებს და რომელიც სამცნიერო ლიტერატურაში "სამრეკლო"-ს სახელწოდებითაა ცნობილი, საანგარიშო წლის 30 ივლისიდან 17 აგვისტოს ჩათვლით, მიმდინარეობდა არქეოლოგიური გათხრები (რაზმის ხელ-ბი: პროფ. პაატა ბუხრაშვილი და დოქტორი სიმონე არნჰოლდი). სამკვირიანი გათხრების დასრულების შემდეგ ერთი კვირა დაეთმო კამერალურ სამუშაოებს.Powered by bootstrapmade.com