კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2009. ნომერი 21

ათონის ქართველთა მონასტრის ტიპიკონი და ლაზარეს ანდერძი გალესიოსის მთიდან

ავტორ(ებ)ი: ხათუნა თოდაძე

ათონის მთაზე პირველი ქრისტიანი მოწესეები VIII-IX საუკუნეებიდან ჩანან. X საუკუნის ბოლოსათვის იქ ბერძნული მონასტრების ცენტრმაც გადაინაცვლა. X საუკუნის მეორე ნახევრიდან ბიზანტიის სახელმწიფოს პოლიტიკურ თუ საეკლესიო წრეებში ქართველები მრავლად გამოჩნდნენ. რასაკვირველია, მათ ათონზეც დაიწყეს დამკვიდრება. თავდაპირველად ბერძენთა სადგომს შეაფარეს თავი.ჟურნალი ამირანი. 2019. ნომერი 32

ისმირიქა - ხეთების აღმოსავლეთ პერიფერიის პოლიტიკური გაერთიანება

ავტორ(ებ)ი: ნინო ჩარექიშვილი

ამ სტატიაში განვიხილავთ ხეთების აღმოსავლეთ პერიფერიაზე არსებული პოლიტიკური ერთეულებიდან ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გეოგრაფიულ პუნქტს - ესაა ისმირიქა. განსაკუთრებით საყურადღებოა ისმირიქას ხელშეკრულება, რომელიც ხეთების მეფემ დადო ისმირიქას ხალხთან. ისმირიქას ხელშეკრულების ტექსტები და ფრაგმენტები დაცულია ბოღაზქოის არქივში.Powered by bootstrapmade.com