კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2005. ნომერი 13

სომეხთა ეროვნული საბჭოს საქმიანობის ასპექტები საქართველოში

ავტორ(ებ)ი: ეკა კვაჭანტირაძე

1917 წლის ოქტომბრის ბოლშევიკური კონტრრევოლუციური გადატრიალების შემდეგ უფლებამოსილება დაკარგა რუსეთის დროებითი მთავრობის მიერ დანიშნულმა ამიერკავკასიის სამხარეო ხელისუფლების ორგანომ – ამიერკავკასიის განსაკუთრებულმა კომიტეტმა (ოზაკომმა). სამხრეთ კავკასიის ეროვნულმა ძალებმა დაიწყეს ზრუნვა პოლიტიკური თავისუფლებისათვის, ლეგალური ხელისუფლების ორგანოების ფორმირებისათვის, რის გამოხატულებასაც ეროვნული საბჭოების შექმნა წარმოადგენდა.ჟურნალი ამირანი. 2005. ნომერი 13

ჩერქეზი თავადების მიერ ევროპისა და აზიის სუვერენული მმართველებისადმი გაგზავნილი დამოუკიდებლობის დეკლარაცია

ავტორ(ებ)ი: დოკუმენტი

ჩერქეზი თავადების მიერ ევროპისა და აზიის სუვერენული მმართველებისადმი გაგზავნილი დამოუკიდებლობის დეკლარაციაჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

რაფიელ ერისთავი და საქართველოს ისტორიული სიძველენი

ავტორ(ებ)ი: მანანა რაზმაძე

მრავალმხრივია ცნობილი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის რაფიელ ერისთავის შემოქმედებითი და მეცნიერული მემკვიდრეობა. იგი იყო XIX საუკუნის თვალსაჩინო პოეტი, დრამატურგი, პუბლიცისტი, ლექსიკოგრაფი და, აგრეთვე, საქართველოს სიძველეების მკვლევარი.ჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

საქართველოს სახელმწიფო და საეკლესიო საზღვრები ფარნავაზიან და ბაგრატიონ მეფეთა მმართველობის ეპოქაში და მისი არასწორი ასახვა "პრავოსლავნაია ენციკლოპედია"-ს ტომეულებში

ავტორ(ებ)ი: მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

საქართველოს უწმინდესმა პატრიარქმა ახალგაზრდათა მიერ მეცნიერების უკეთ დაუფლების მიზნით შემოგვთავაზა "ღრმა აზროვნების" პროგრამა, რაც მოითხოვს ფაქტების უფრო ღრმა ანალიზს. ეს არის კურთხევა, რომელიც უნდა შესრულდეს. უნდა შეიქმნას "ღრმა აზროვნების" სასკოლო სახელმძღვანელოები. ამჟამად ათასობით მოსწავლე და სტუდენტი ეუფლება რელიგიის ისტორიას.Powered by bootstrapmade.com