კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2000. ნომერი 2

ეთნიკური დაპირისპირების ისტორიული ასპექტის განსაზღვრისათვის (ეთნოისტორიული ანალიზი ქვემო ქართლის მაგალითზე)

ავტორ(ებ)ი: ირინე ჯუკაშვილი

ქვემო ქართლი სამხრეთ-აღმოსავლეთი საქართველოს სასაზღვრო რეგიონია. იგი მოსახლეობის ეთნიკური სიჭრელით გამოირჩევა, რაც მისი გეოპოლიტიკური მდებარეობისა და საუკუნეთა განმავლობაში მიმდინარე მასობრივი მიგრაციების შედეგია. ქვემო ქართლში ცხოვრობენ: ქართველები, სომხები, თურქმანული წარმოშობის მუსულმანები (ე.წ. აზერბაიჯანელები), რუსები, ბერძნები და სხვა.ჟურნალი ამირანი. 2000. ნომერი 2

მიმართვა აფხაზი ხალხისადმი

ავტორ(ებ)ი: ზვიად გამსახურდია

ძვირფასო თანამემამულენო!
აფხაზთა და ქართველთა ძმობა უხსოვარი დროიდან იწყება. ჩვენი საერთო კოლხური წარმოშობა, გენეტიკური ნათესაობა ჩვენს ხალხებსა და ენებს შორის, საერთო ისტორია, საერთო კულტურა გვავალებს დღეს დიდ დაფიქრებას ჩვენი ხალხების მომავალ ბედ-იღბალზე. ჩვენ ერთ მიწა-წყალზე ვცხოვრობდით მუდამ და ერთმანეთის ჭირ-ვარამს ვიზიარებდით. ჩვენ საერთო სამეფო გვქონდა საუკუნეთა განმავლობაში, ერთ ტაძარში ვლოცულობდით და ერთ ბრძოლის ველზე ვიბრძოდით საერთო მტრების წინააღმდეგ.ჟურნალი ამირანი. 2000. ნომერი 3

ქართულ-უკრაინული ლიტერატურული ურთიერთობანი XIX საუკუნესა და XX საუკუნის დასაწყისში

ავტორ(ებ)ი: დავით სანდოძე

ქართულ-უკრაინულ კულტურულ-ისტორიულ ურთიერთობათა მემკვიდრეობის ღრმად შესწავლასა და გაანალიზებას, ამ ორი ხალხის მომავალი ურთიერთთანამშრომლობის საქმეში განსაკუთრებული როლი ენიჭება.ჟურნალი ამირანი. 2000. ნომერი 3

წყაროები, დოკუმენტები

ავტორ(ებ)ი: წყაროები, დოკუმენტები

1. ქ. თბილისის გარნიზონის კომენდანტის ბრძანება
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სამხედრო საბჭომ საგანგებო წესები გამოაცხადა და დაწესებულია კომენდანტის საათი...

2. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს განცხადება
სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საქართველოს რესპუბლიკაში, ხუნტის - ე.წ. სამხედრო საბჭოს მიერ შექმნილი არაკანონიერი ორგანოები...Powered by bootstrapmade.com