კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2002. ნომერი 7

თბილისის ამირა საჰაკისა და მუჰემედ იბნ ხალიდის ბრძოლის ადგილის ლოკალიზაციისათვის

ავტორ(ებ)ი: დავით მერკვილაძე

საქართველოში არაბთა ბატონობის შედარებითი მომძლავრება არაბული სახალიფოს ადმინისტრაციულ-სამხედრო ერთეულის, თბილისის საამიროს ჩამოყალიბებაში გამოიხატა. საამიროს შექმნა უნდა იგულისხმებოდეს "მატიანე ქართლისაის" ცნობაშიც...ჟურნალი ამირანი. 2002. ნომერი 7

ზურაბ არაგვის ერისთავი ქართულ ისტორიოგრაფიასა და ფოლკლორში

ავტორ(ებ)ი: დურმიშხან ლაშხი

ზურაბ არაგვის ერისთავი ერთ-ერთი საინტერესო პოლიტიკური ფიგურა იყო XVII საუკუნის საქართველოში. მის შესახებ საინტერესო ცნობები მოგვეპოვება, როგორც ქართულ ისტორიოგრაფიაში, ასევე ფოლკლორშიც: მაგ. ფშაურ, მთიულურ, ხევსურულ ზეპირსიტყვიერებაში...ჟურნალი ამირანი. 2002. ნომერი 7

საქართველოს სამეფოსა და კიევის სამთავროს ადრეული ურთიერთობები

ავტორ(ებ)ი: დავით სანდოძე

აღმოსავლეთ სლავთა უდიდესი გაერთიანება - კიევის სახელმწიფო, ქართველებმა X-XI საუკუნეების მიჯნაზე გაიცნეს. კიევის სამთავროს გაძლიერებას ხელი შეუწყო მთავარმა ვლადიმირმა და ქრისტიანობის შემოღებამ 988-989 წლებში. იმ დროიდან უკავშირდება კიევის სამთავრო ქრისტიანულ მართლმადიდებლურ ქვეყნებს და მათ შორის საქართველოსაც, რომელიც იმ პერიოდში დაქუცმაცებული იყო. ამასთანავე გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ქართველთა და კიეველ მოღვაწეთა ურთიერთობები შეიძლებოდა მომხდარიყო ბიზანტიის იმპერიის კარზეც...ჟურნალი ამირანი. 2002. ნომერი 7

ღია წერილი ედუარდ შევარდნაძეს

ავტორ(ებ)ი: ზვიად გამსახურდია

გადავწყვიტე წერილობით მოგმართოთ, ვინაიდან მრავალი ჩვენს ურთიერთობაში გარკვევას საჭიროებს, როგორც ქართველი ხალხისათვის, ასევე მსოფლიოსათვის. ეს წერილი მიზნად არ ისახავს თქვენს განქიქებას, ან თქვენი როგორც პიროვნების შეურაცხყოფას. იგი ასახავს მხოლოდ ობიექტურ რეალობას...Powered by bootstrapmade.com