კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2020. ნომერი 33

პარალელური აზრები: ქალბატონ დენიზა სუმბაძის გულწრფელი ძალისხმევა

ავტორ(ებ)ი: უჩა ოქროპირიძე

გამოქვეყნდა ცნობილი ქართველი მეცნიერისა და მოაზროვნის დენიზა სუმბაძის ნაშრომი: "ჩვენ განვკურნავთ დედამიწას სნეულებათაგან" – (ღია წერილი მის აღმატებულებას, აშშ-ს პრეზიდენტს, ბატონ დონალდ ტრამპს). წერილში განხილულია როგორც თანამედროვე მსოფლიოს წინაშე დღეს არსებული პრობლემების მრავალი ასპექტი, ამასთანავე მათი გავლენა და ზემოქმედების შედეგები ახლად ჩამოყალიბებულ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, კერძოდ კი, კავკასიასა და საქართველოზე.
ვეცდებით საზოგადოებას გავაცნოთ აღნიშნული წერილის წაკითხვის დროს წარმოშობილი პარალელური აზრები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება კიდეც ემთხვეოდეს ავტორისეულ პოზიციას, ან რაღაც დოზით, ავსებდეს მას, ან კიდევ განსხვავდებოდეს მისგან და შეიცავდეს მათზე ჩვენს მიერ ჩამოყალიბებულ თვალსაზრისს.Powered by bootstrapmade.com