კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2020. ნომერი 33

პალიასტომის ტბის ეკოლოგიური პრობლემები

ავტორ(ებ)ი: ზურაბ ჯანელიძე, გიორგი ჯანელიძე

პალიასტომის ტბის რაიონის ეკოსისტემებზე ანთროპოგენური ფაქტორის უარყოფითი ზემოქმედება აშკარად შესამჩნევი გახდა XIX ს. 60-იანი წლებიდან. ეს ფაქტი, მდინარე რიონის შესართავთან, ადამიანის მიერ თითქმის აუთვისებელ ტერიტორიაზე, ნავსადგურის და ქალქ ფოთის აშენებით და შემდგომში მათი მზარდი ფუნქციონირებით იყო განპირებებული. ქალაქ ფოთის ტერიტორიული და დემოგრაფიული ზრდის პროცესში მდინარე რიონის შესართავის რაიონის ბუნებრივი რესურსების უკონტროლო მოპოვება-მოხმარებამ (ზღვარგადასული ნადირობა, თევჭერა, უღრანი ტყის მასივების გაჩეხვა, ინერტული მასალის დიდი რაოდენობით მოპოვება და სხვ.) ეკოსისტემების ძლიერ დეგრადაციას მისცა დასაბამი.Powered by bootstrapmade.com