?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2004 ნომერი 11

სვანურ ხალხურ დღეობათა საწელიწადო კალენდარი

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ნინო წერედიანი

სვანეთში დაცული რელიგიური დღესასწაულები და მათი რიგი საწელიწადო კალენდარი სამყაროზე სულიერი ხედვით შექმნილ ერთ მონოლითურ ნაწარმეოებად გვესახება. იგი ერთბაშად მითოსიცაა და რეალობაც, წარმოსახვაცაა და სინამდვილეც, ქმედებაცაა და რელიგიურობაც; იგი ყოფაა ცნობაში არეკლილი და ყოფა ცნობიერების განსაზღვრულიPowered by BootstrapMade