?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2024 ნომერი 38

38-ე ნომრის თავფურცელი

შეტანის თარიღი: 2024-01-17

ავტორ(ებ)ი: საგამომცემლო საბჭო

ჟურნალ "ამირანის" 38-ე ნომრის თავფურცელი2024 ნომერი 38

შოთა ჩართოლანის მეცნიერული მემკვიდრეობიდან. კოლხეთის მთიანეთი ბრინჯაო-ადრერკინის ხანაში

შეტანის თარიღი: 2024-01-17

ავტორ(ებ)ი: ლერი ჯიბლაძე

გამოჩენილმა ქართველმა არქეოლოგმა შოთა ჩართოლანმა მეცნიერული მოღვაწეობის დიდი ნაწილი მიუძღვნა კოლხეთის მთიანეთის შესწავლის საქმეს. მისი ხელმძღვანელობით სვანეთის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ XX საუკუნის 80-იანი წლებიდან სისტემური არქეოლოგიური დაზვერვებითა და სტაციონარული გათხრებით სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოიტანა არაერთი სხვადასხვა კატეგორიის ძეგლი.2024 ნომერი 38

დაკრძალვის ხეთური წესი და პარალელები სამხრეთ კავკასიასთან

შეტანის თარიღი: 2024-01-17

ავტორ(ებ)ი: ნინო ჩარექიშვილი

დაკრძალვის ხეთური რიტუალი 13 ან 14 დღე გრძელდებოდა, რომელიც ყოველდღე სხვადასხვა ცერემონიებს მოიცავდა. სამეფო დაკრძალვის რიტუალი დღეს ცნობილია როგორც šalliš waštaiš რიტუალი. გამოთქმა šalliš waštaiš ნიშნავს "დიდ ცოდვას/უბედურებას", მეფის ან დედოფლის სიკვდილის ევფემიზმს...2024 ნომერი 38

დვალეთის ქართველური ონომასტიკა ზოგიერთი გვარსახელის გეოგრაფიული ლოკალიზაციისთვის

შეტანის თარიღი: 2024-01-17

ავტორ(ებ)ი: ომარ ბეგოიძე

ონომასტიკა, რომელიც სწავლობს საკუთარ სახელებს, ფორმალურად ენათმეცნიერებას მიეკუთვნება, თუმცა ინტერდისციპლინარულ გარემოში ის შეიძლება განვიხილოთ როგორც ისტორიის, გეოგრაფიის და სხვა მეცნიერებების მხარდამჭერი დარგი. ონომასტიკა ინახავს ინფორმაციას გარკვეულ ტერიტორიაზე მიმდინარე ისტორიული, ეთნოკულტურული, სოციალურ-ეკონომიკური, ბუნებრივი და სხვა პროცესების შესახებ.1 | 2 | դ | գ
Powered by BootstrapMade