?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2010 ნომერი 22

ადრებრინჯაოს ხანის კოლექტიური გორასამარხები ივრისპირებიდან

შეტანის თარიღი: 2011-11-11

ავტორ(ებ)ი: ვაჟა ვარაზაშვილი

მდ. ივრის ზეგანზე კახეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ დღემდე გამოვლენილი და შესწავლილია ადრეული, მტკვარ-არაქსის კულტურის მატარებელი, ერთ ათეულამდე გორასამარხი. ნაწილი გამოქვეყნებულია (მაშნაარი I და II, ზეიანის # 2), ნაწილი კი დღემდე გამოუქვეყნებელია. სამარხები იმითაცაა საინტერესო, რომ ყველა კოლექტიურია. ზოგ მათგანში ექვს ათეულამდე ადამიანია დაკრძალული. ამჯერად განხილული იქნება კაჭრეთის # 3, ოლეს (სოფ. მაღარო, სიღნაღის რ-ნი) და ტარიბანას # 1 გორა-სამარხები.2010 ნომერი 22

ცხენის გამოსახულებები ძველ საქართველოში და მეცხენეობასთან დაკავშირებული სახელწოდებები ქართულში

შეტანის თარიღი: 2010-11-11

ავტორ(ებ)ი: ქეთევან რამიშვილი

სხვადასხვა ეპოქის მცირე პლასტიკის მრავალრიცხოვან ნიმუშებს შორის, რომლებიც უპირატესად ლითონისგანაა დამზადებული, მკვლევართა განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ცხენის ფიგურები თუ მისი გრაფიკული გამოსახულებები.2010 ნომერი 22

ქართული ხალხური ცეკვის პირველწყაროები

შეტანის თარიღი: 2010-04-11

ავტორ(ებ)ი: ლარისა ჩხეიძე

ამ წერილის ავტორს გამოკვლეული აქვს ქართული საცეკვაო ფორმაციების პირველწყაროები არქეოლოგიური ნივთების აღმოჩენების საფუძველზე.2010 ნომერი 22

სესხი და ვალი ძველ შუამდინარეთში

შეტანის თარიღი: 2010-04-11

ავტორ(ებ)ი: ნინო ახუაშვილი

შუამდინარეთში ძვ.წ. III ათასწლეულის შუა ხანებიდან იწყებს განვითარებას სასესხებო-სავალო ურთიერთობები, რასაც ადასტურებს ამ პერიოდის შუამდინარული ტექსტები. ეს ფაქტი უფლებას გვაძლევს ჩავთვალოთ, რომ სწორედ შუამდინარეთი არის სასესხებო-სავალო ურთიერთობების წარმოქმნის ადგილი.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | դ | գ
Powered by BootstrapMade