?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2006 ნომერი 14

ბრინჯაოს მეტალურგიული წარმოების მეორადი ცენტრები კოლხეთის დაბლობზე

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ლერი ჯიბლაძე

კოლხეთის დაბლობზე ძვ. წ. III ათასწლეულის მეორე ნახევრიდან საფუძველი ეყრება ბრინჯაოს მეორად მეტალურგიულ წარმოებას და ძვ. წ. II ათასწლეულის განმავლობაში განვითარების მაღალ საფეხურს აღწევს.2006 ნომერი 14

რომაული ფალერა კლდეეთიდან

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: თემურ თოდუა

რომის იმპერიისა და კოლხეთის ურთიერთობის შესახებ წერილობითი წყაროები საკმაოდ მწირია. ასეთ შემთხვევაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება არქეოლოგიურად გამოვლენილ სამარხეულ ძეგლებასც. სწორედ, დაკრძალვის წესსა და სამარხეულ ინვენტარში მკაფიოდ აისახება საზოგადოების ეკონომიკური მდგომარეობა, მისი პოლიტიკური და კულტურული ორიენტაციები. ამ მხრივ ინტერესს იწვევს კლდეეთის სამაროვანი, სადაც მეტ-ნაკლებად ასახულია კოლხეთ-რომის სამხედრო-პოლიტიკური თუ კულტურული კონტაქტები.2006 ნომერი 14

კავკასიისა და ჰინდუყუშის მთიანეთის ხალხური სამშენებლო ტრადიცია, გენეტიკური, თეოკრატიული და სოციალური სისტემა

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: პაატა ბუხრაშვილი

Die Bergregion ist ein besonderes Siedlungsgebiet, in dem eine ein-heitliche Besiedlung, die durch das monolithische blutverwandtschaft-liche System verstärkt betont ist, in einem engen Raum ihren Ausdruckfindet. Dementsprechend bilden die Viehwirtschaft und die Landwirtschafteinen wirtschaftlich - kulturellen Aspekt. Allgemein diese Besiedlungs-form ist nur für das Hochland charakteristisch, sie ist auch typisch für jedeBergregion der Erde, aber jedes Gebiet ist durch seine eigenen lokalenVariationen geprägt.2006 ნომერი 14

ფშავის ტრადიციული საკულტო ძეგლები და მათთან დაკავშირებული რელიგიური პრაქტიკა

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ქევინ თუითი, პაატა ბუხრაშვილი

1. Detailed inventory of the sacred buildings and sites of the northeastern Georgian province of Pshavi.
2. Mapping of sacred sites for each commune in Pshavi, based on precise geographical coordinates, to be gathered with GIS technology.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | դ | գ
Powered by BootstrapMade