?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2002 ნომერი 7

ცენტრალურ-კავკასიური რელიგიური სისტემა და სოციალური იდეოლოგია პოსტ-საბჭოთა პერიოდში

შეტანის თარიღი: 2003-10-09

ავტორ(ებ)ი: ქევინ თუითი, პაატა ბუხრაშვილი

1996-2001 განმავლობაში ფშავ-ხევსურეთში მოგვიწია საველე მასალის შესაგროვებლად მივლინება. ჩვენს მიერ უძილაურთას, გოგოლაურთას და სხვა მათ მსგავს თემებში დადასტურდა მოსახლეობის ყოფაში მძლავრად მოქმედი ტრადიციული სათემო სალოცავების არსებობა, რომლებიც თავის მხრივ დიდად განაპირობებენ მის "ყმათა" ყოველდღიურ ცხოვრებას და მძლავრად არიან ფესვგადგმულნი აღმ. საქართველოს მთიანეთის მოსახლეობის ცნობიერებში. მიუხედავად საბჭოთა პერიოდში ოფიციოზის მხრიდან წარმართული მძლავრი ანტირელიგიური პროპაგანდისა, ამ სალოცავებს მაინც არ დაუკარგავთ საკუთარი მნიშვნელობა...2002 ნომერი 7

რეალური და წარმოსახვითი ფეოდალიზმი საქართველოს მთიანეთში

შეტანის თარიღი: 2003-10-09

ავტორ(ებ)ი: ქევინ თუითი

I. INTRODUCTION. During the 8th-9th centuries, a system of land tenure and political organization that has been described as "feudal" arose in the Transcaucasus. As in Western Europe, Georgian feudalism was characterized by (1) the hierarchical and personal relation between vassal and lord (geo.: პატრონყმობა), with the former rendering homage (შეწყალება) to the latter; (2) the conditional ownership of land in the form of fiefs (geo.: მამული, საკარგავი) [Charachidzé 1971: 16-21]. On the periphery of the medieval Georgian feudal states, centered in the more heavily-populated lowlands, are the mountain provinces of Pxovi (Pshav-Xevsureti) and Svaneti.2002 ნომერი 7

სახადის კულტი სამცხე-ჯავახეთში

შეტანის თარიღი: 2003-10-09

ავტორ(ებ)ი: ნინო ჩირგაძე

სამცხე-ჯავახეთში ყველაზე მეტად გავრცელებულ და საშიშ დაავადებებს ბავშვთა ინფექციური სნეულებანი ე.წ. სახადები წარმოადგენდა, რომელთაც ბატონებს, იშვიათად ანგელოზებს და სახადსაც უწოდებდნენ. ამ დაავადებებს განეკუთვნება: ყვავილი || დიდი ბატონები, წითელა, ქუნთრუშა || ქუთეშა || ყელათმა, ჩუტყვავილა || წყლის ყვავილი || ქშუტი, წითურა, ყბაყურა, ყივანახველა || ხველა ბატონები.2002 ნომერი 7

დეზერტირების ბაზარი თბილისში 1997 წლის ზაფხულში

შეტანის თარიღი: 2003-10-09

ავტორ(ებ)ი: ფლორიან მიულფრედი

სადგურის მოედანზე არსებული თბილისის ერთერთი უდიდესი ბაზარი, რომელიც ხალხში "დეზერტირების ბაზრის" სახელითაა ცნობილი, საქართველოს დედაქალაქის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. საველე მასალის შეგროვება სამი ძირითადი შეკითხვის ირგლივ ხდებოდა: როგორ შეიცვალა ბაზრის იერსახე საბჭოთა პერიოდის შემდეგ? სადაური მოვაჭრენი არიან ძირითადად აქ დასაქმებულნი და სადაურია გასაყიდი საქონელი სახეობების მიხედვით.1 | 2 | 3 | դ | գ
Powered by BootstrapMade