?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2021 ნომერი 35

ნომრის თავფურცელი

შეტანის თარიღი: 2021-11-17

ავტორ(ებ)ი: სარედაქციო კოლეგია

ჟურნალ "ამირანის" 35-ე ნომრის თავფურცელი2021 ნომერი 35

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ჰალლეს მარტინ ლუთერის უნივერსიტეტის მიერ, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, 2021 წელს ჩატარებული ერთობლივი არქეოლოგიური სამუშაოების მოკლე ანგარიში

შეტანის თარიღი: 2021-11-17

ავტორ(ებ)ი: სიმონე არნჰოლდი, პაატა ბუხრაშვილი, ფელიქს ბლოხერი, ზურაბ ცქვიტინიძე შორენა დავითაშვილი

2021 წელს გაერთიანებულმა ქართულ-გერმანულმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ გათხრითი სამუშაოები განაახლადედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფ. სამრეკლოს მახლობლად მდებარე ე. წ. "საყარაულო სერზე" და მთა "ნაზარლებზე" წინა წლებში გამოვლენილი სამლოცველოს შესასწავლად.2021 ნომერი 35

ანტიკური ხანის არქეოლოგიური მასალები თუშეთიდან

შეტანის თარიღი: 2021-11-17

ავტორ(ებ)ი: გიორგი ლაღიაშვილი

წინამდებარე სტატიაში განხილულია სოფელ ქვემო ომალოში 2012 წელს შემთხვევით მოპოვებული არქეოლოგიური მასალა.2021 ნომერი 35

არქეოლოგიური დაზვერვები სამცხეში, ადიგენის ტერიტორიაზე

შეტანის თარიღი: 2021-11-17

ავტორ(ებ)ი: გია ჩილინგარაშვილი

არქეოლოგიური დაზვერვები ადიგენის ტეიტორიაზე წარმოებდა 2013-2015 წლებში. 2017 წელს სამუშაოები განახლდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში მოპოვებული გრანტით.1 | 2 | դ | գ
Powered by BootstrapMade