?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2015 ნომერი 27

ნიკო მარი

შეტანის თარიღი: 2015-11-02

ავტორ(ებ)ი: თინა აბულაშვილი

სტატია ეძღვნება გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის ნიკო მარის დაბადებიდან 150 წლისთავს2015 ნომერი 27

კოლაელ ყრმათა მარტვილობა

შეტანის თარიღი: 2015-11-02

ავტორ(ებ)ი: ბიძინა ჩოლოყაშვილი

წინამდებარე გამოკვლევის მიზანს წარმოადგენს კოლაელ ყრმათა წამების ამსახველი ნაწარმოების შექმნის პერიოდის დადგენა.
თხზულების სრული სათაურია: "წამებაჲ ყრმათა წმიდათაჲ რიცხჳთ ცხრათაჲ, რომელნი იყვნეს სულითა ძმანი ნათლის-ღებითა წმიდისაგან ემბაზისა, ხოლო შობილ იყვნეს თავის-თავისა დედისაგან თჳსისა“.
ქართულ ენაზე დაწერილი მარტვილობა ერთადერთი ხელნაწერითაა შემონახული, რომელიც დაცულია საბერძნეთში, ათონის მთაზე აგებულ ივერთა მონასტერში.2015 ნომერი 27

ეროვნული მოძრაობის ისტორიიდან საქართველოში

შეტანის თარიღი: 2015-11-02

ავტორ(ებ)ი: უჩა ოქროპირიძე

1970-ანი წლებიდან განსაკუთრებით გაძლიერდა დისიდენტური მოძრაობა საქართველოში, რომელმაც იკისრა მოსახლეობისათვის სამართლის თქმის გზით თვალი აეხილა სახელმწიფოში, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, გამეფებულ უკანონობას, სიყალბისა და უზნეობის ატმოსფეროზე, რომელიც ჩვენს სამშობლოს, საქართველოს უფსკრულისაკენ მიაქანებდა. თავდაპირველად ვრცელდებოდა ინფორმაციები საქართველოში ადამიანთა უფლებების დაცვის სფეროში არსებულ მნიშვნელოვან დარღვევებზე, აგრეთვე კულტურის ძეგლების განადგურებისა და ქართულ ეკლესიაში ფეხმოკიდებულ დანაშაულობათა შესახებ. დიდი ყურადღება ექცეოდა ქვეყნის განათლებისა და სახელმწიფო სტრუქტურებში თუ კულტურის სფეროში გამეფებული რუსიფიკაციის მხილებას.Powered by BootstrapMade