?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2011 ნომერი 23

საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ნივთი - ბოხჩა

შეტანის თარიღი: 2011-12-25

ავტორ(ებ)ი: გულიკო კვანტიძე

საოჯახო ნივთებს შორის, ყურადღებას იქცევს, ერთი საინტერესო საფეიქრო ნაწარმი - ბოხჩა. ის ძველად კავკასიასა და შესაძლოა მახლობელი აღმოსავლეთის ხალხებისათვის თანამედროვე ჩანთის ფუნქციას ასრულებდა. ბოხჩას დღეს აღარავინ ხმარობს და დიდი ხანია დავიწყებას მიეცა, მაგრამ მისი ხმარება XX საუკუნის პირველი ნახევარშიც დასტურდება თბილისში.2011 ნომერი 23

უნიკალური ხის ჭურჭელი ცივას ნამოსახლარიდან

შეტანის თარიღი: 2011-12-25

ავტორ(ებ)ი: ლერი ჯიბლაძე, რევაზ კვირკვაია

გასული საუკუნის 40-იანი წლების შუა ხანებში საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტის კოლხეთის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ (ხელმძღვანელი ნინო ხოშტარია) სტაციონალური არქელოგიური გათხრებით შეისწავლა ცივას (ცივის) ნამოსახლარი. ცივას მასალებთან ერთად აღმოჩნდა ერთი ძალზე საყურადღებო ხის ჭურჭელი, რომელიც საინვენტარო დავთარში და ამ ძეგლის შესახებ გამოცემულ სტატიაში არ იხსენიება.2011 ნომერი 23

ქართველი ავარელები პოსტსაბჭოთა პერიოდში

შეტანის თარიღი: 2011-12-25

ავტორ(ებ)ი: აიდა მირმაქსუმოვა

ნაშრომში გაანალიზაბულია ყვარლის რაიონში, სოფელ ტივში მცხოვრები ავარელების თანამედროვე ყოფა-ცხოვრება, ადათ-წესები, სამზარეულო...2011 ნომერი 23

ნაფიჩხოვო და კურზუ - ეგრისის სამეფოს პერიოდის ორი ახალი ციხე ჩხოროწყუს და მარტვილის რაიონებიდან

შეტანის თარიღი: 2011-12-25

ავტორ(ებ)ი: ნიკო მურღულია

<

2010 წლის გაზაფხულზე ბრიტანული სამეცნიერო ფონდის ”FaRiG”-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, შესწავლილ იქნა სამეგრელოს რეგიონში მდებარე, სამეცნიერო წრეებისათვის სრულიად უცნობი ორი ახალი ციხე, ნაფიჩხოვო და კურზუ.1 | 2 | 3 | 4 | դ | գ
Powered by BootstrapMade