?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2005 ნომერი 12

ცენტრალურამიერკავკასიური ბრინჯაოს ლაგმები

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: კოტე ფიცხელაური

ადამიანის საზოგადოება განვითარების განსაზღვულ ეტაპზე მისმა მოთხოვნილებებმა თავისთავად მიიყვანა ბორბლის გამოგონების აუცილებლობამდე, რასაც სავარაუდოა ხელი შეუწყო არსებული ტექნიკური აზროვნების მაღალმა დონემ. ეს სიახლე თავის მხრივ, საფუძვლად უნდა დადებოდა შემდგომ უდიდეს ძვრებს და სწრაფ წინსვლას, როგორც სამეურნეო (ხელოვნური რწყვა; სამეურნეო, მეტალურგიული, ლითონდამამუშავებელი წარმოება, სამშენებლო ტექნიკა და სხვა) ისე სოციალურ ცხოვრებაში. ამ გაგებით ბორბლის გამოგონება "ტექნიკური რევოლუციის" ტოლფასად უნდა იყოს მიჩნეული.2005 ნომერი 12

ძაღლკაცები" ხეთურ ლურსმულ ტექსტებში

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ნინო ჩარექიშვილი

მგელ-ძაღლის კულტის არსებობა სხვადასხვა ხალხში უძველესი დროიდან დასტურდება. მგელ-ძაღლი დაკავშირებული იყო მამაკაცთა გაერთიანების სიმბოლიკასთან და მითოლოგიასთან. ასეთივე წარმოდგენა არსებობდა მცირე აზიაშიც - ხეთებშიც, რომელთა რიტუალების ძირითადი მონაწილენი იყვნენ "მგელკაცები" და "ძაღლკაცები". ამ ტერმინებში მოიაზრებიან ის ადამიანები, რომლებიც ცხოველის ნიღბებს ატარებდნენ და ღმერთებს ესაუბრებოდნენ.2005 ნომერი 12

ებლას ქალაქ-სახელმწიფო

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ნინო ჩარექიშვილი

XX ს-ის დიდ არქეოლოგიურ აღმოჩენებს მიემატა კიდევ ერთი საყურადღებო აღმოჩენა. იტალიელმა არქეოლოგებმა სირიის არაბთა რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მიაკვლიეს ებლას, უძველეს ქალაქ-სახელმწიფოს, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ძვ.წ III-II ათასწლეულებში არსებობდა. აღნიშნულმა გათხრებმა კიდევ ერთხელ უარყო მეცნიერთა მიერ ადრე ჩამოყალიბებული დოგმატური მოსაზრება იმის შესახებ, რომ თურმე, კაცობრიობის პირველი ცივილიზაციები იქმნებოდა მხოლოდ დიდი მდინარეების მიმდებარე ტერიტორიებზე: ტიგროსისა და ევფრატის შუამდინარეთში, ნილოსზე და სხვ.2005 ნომერი 12

ადიღეური დიასპორის ზოგიერთი ეთნოკულტურული თავისებურება

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ანასტასია განიჩი

წინამდებარე ნაშრომი დაწერილია საველე მასალებზე დაყრდნობით, რომლებიც შეაგროვეს 1996-2001 წლებში ადიღეის რესპუბლიკაში და აფხაზეთის რესპუბლიკაში ექსპედიციების დროს. ამასთანავე, ავტორი ეყრდნობა ისტორიულ კვლევასა და ამ თემაზე გამოქვეყნებულ მონოგრაფიებს.1 | 2 | 3 | 4 | դ | գ
Powered by BootstrapMade