?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2023 ნომერი 37

37-ე ნომრის სრული ვერსია

შეტანის თარიღი: 2023-06-04

ავტორ(ებ)ი: საგამომცემლო საბჭო

37-ე ნომრის სრული ვერსია2023 ნომერი 37

ნომრის თავფურცელი

შეტანის თარიღი: 2023-06-05

ავტორ(ებ)ი: საგამომცემლო საბჭო

ჟურნალ "ამირანის" 37-ე ნომრის თავფურცელი2023 ნომერი 37

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ჰალლეს მარტინ ლუთერის უნივერსიტეტის მიერ, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, 2022 წელს ჩატარებული ერთობლივი არქეოლოგიური სამუშაოების შუალედური ანგარიში

შეტანის თარიღი: 2023-06-05

ავტორ(ებ)ი: პაატა ბუხრაშვილი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ჰალლეს მარტინ ლუთერის უნივერსიტეტის მიერ, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, 2022 წელს ჩატარებული ერთობლივი არქეოლოგიური სამუშაოების შუალედური ანგარიში2023 ნომერი 37

მარნეულის ყორღანები

შეტანის თარიღი: 2023-06-05

ავტორ(ებ)ი: თინა აბულაშვილი

1965-1968 წლებში, მარნეულის ველზე, ქვემო ქართლის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ ო. ჯაფარიძის ხელმძღვანელობთ გათხარა ცხრა ყორღანი. საველე არქეოლოგიური სამუშაოების ანგარიში გამოქვენებულია წიგნში "ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ექსპედიციის შედეგები (1965-1971 წწ.)". ჩვენი მიზანია შემოგთავაზოთ ამ ექსპედიციის მიერ გათხრილი და შესწავლილი ყორღანების სტრუქტურული სურათი.1 | 2 | 3 | դ | գ
Powered by BootstrapMade