?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2005 ნომერი 12

ღირსების ნიშანთა კრებული

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ზურაბ გაიპარაშვილი

ჰერალდიკის მთავარ დოკუმენტურ წყაროს შეადგენს ცალკეულ საგნებსა და ნაგებობებზე არსებული გერბების გამოსახულებები. ფართო პლასტი ჰერალდიკური მასალისა შემონახულია ქრონიკებში, პოემებში და სხვა ეპიგრაფიკულ საბუთებში. მეტნაკლებად სპეციფიკური ტიპი ჰერალდიკური წყაროსი არის გერბების კრებული და გერბთა ნუსხა.2005 ნომერი 12

ებრაელთა უფლებრივი მდგომარეობა და რელიგიური აღმსარებლობა საქართველოში

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ქეთევან აბულაძე

ებრაელთა პირველი ტალღა საქართველოში შემოვიდა ძვ. წ. აღ.-ით VI საუკუნეში, ბაბილონის მეფე ნაბუქოდონოსორის მიერ იუდეის სამეფოს დარბევის შემდეგ. ებრაელთა მიგრაცია საქართველოში შეგნებულად მიმდინარეობდა; ჩანს, ისინი გადმოსახლებამდეც იცნობდნენ საქართველოს, მის ხალხს, პირობებს.2005 ნომერი 12

ნიკო ნიკოლაძე და ქალაქი ფოთი გაზეთ "ივერიის" ფურცლებზე

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ნინო ოთხოზორია

ნიკო ნიკოლაძე 1894 წლის 25 ოქტომბერს ქალაქ ფოთის "მოურავად" აირჩიეს. ამ ფაქტს გამოეხმაურა მთელი პროგრესული ქართველი ინტელიგენცია და პრესა. ნიკო ნიკოლაძის მოღვაწეობას ყველაზე ინტესიურად ილია ჭავჭავაძის გაზეთი "ივერია" აშუქებდა. იგი გულისყურით ადევნებდა თვალს ფოთში მიმდინარე მოვლენებს.2005 ნომერი 12

უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სამღვდელოების ერთობლივი ძალისხმევა საეკლესიო განძის დაცვა-გადარჩენისათვის

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: მანანა ლილუაშვილი

თბილისი ს სახელმწიფო უ ნი ვერსიტეტის ისტორია ქართული კულტურის განუყოფელი ნაწილია. მეცნიერების ახლადფეხადგმულ ტაძარს მეტად რთულ პერიოდში მოუხდა მოღვაწეობის დაწყება. მას, ქვეყნის კულტურული და ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, თავის თავზე უნდა აეღო ერის განათლების საკითხი, უნივერსიტეტის პროფესურას თვალყური უნდა ედევნებინა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებისათვის და თავისი შეხედულებანიც გამოეხატა.ա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | դ | գ
Powered by BootstrapMade