?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2005 ნომერი 13

ნ. იგნატოვის "თბილისობა"

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ნინო მიქავა

ქართული დაზგური ფერწერის ისტორია XVIII ს მიწურულიდან იწყება. ამ პერიოდის ნამუშევრებში მინიატურის გავლენა შეიმჩნევა. XIX ს-დან კი ასპარეზზე გამოდიან ახალგაზრდა მხატვრები, რომელნიც ევროპულ რეალიზმს რუსული აკადემიური სკოლის გავლით ქმნიან საფუძველს ქართული დაზგური ფერწერის ისტორიაში.2005 ნომერი 13

ნახატის ისტორიული განვითარების მიმოხილვა-ანალიზი

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: მზია ჩიხრაძე

ჩვენი მიზანია, განვიხილოთ ნახატის (როგორც სახვითი ხელოვნების ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილის) განვითარების გზა და პრობლემები. მსჯელობისას ძირითადად დაზგურ ხელოვნებას შევეხებით, თუმცა ფრესკულ მხატვრობასაც მოვიშველიებთ მაგალითებად.2005 ნომერი 13

ჩერქეზი თავადების მიერ ევროპისა და აზიის სუვერენული მმართველებისადმი გაგზავნილი დამოუკიდებლობის დეკლარაცია

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: დოკუმენტი

ჩერქეზი თავადების მიერ ევროპისა და აზიის სუვერენული მმართველებისადმი გაგზავნილი დამოუკიდებლობის დეკლარაციაա | բ | 1 | 2 | 3 | 4
Powered by BootstrapMade