?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2006 ნომერი 14

ტრანსაგრესიული სიწმინდე - აბრაგის სახე ჩეჩნურ ფოლკლორში

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: რებეკკა გულდი

ეს წერილი, რომელიც ნაწილია უფრო ვრცელი ნაშრომისა, ეხება აბრაგობის ფენომენის ასახვას ჩეჩნურ ფოლკლორში. კვლევის ძირითად წყაროებად გამოყენებულია ვაგაპოვის, შერიპოვისა და ბოტიაკოვის ნაწერები. ჩემი დაკვირვებით, გვიანდელი (მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის) აბრაგობა კავკასიაში, უპირატესად კი ჩეჩნეთში, რუსეთის დაპყრობის შემდეგ გაჩნდა, თუმცა აბრაგობა ამ დრომდეც არსებობდა, ოღონდ სხვა სახით.2006 ნომერი 14

პანკისელი ქისტების ადათობრივი სამართალი

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ნაზი ბორჩაშვილი

ვეინახი ხალხის წარმოშობის საკითხი დიდი ხანია მეცნიერთა კვლევისა და ყურადღების ცენტრში მოექცა. მეცნიერთა მიერ ჩამოყალიბებული შეხედულებისა და მსჯელობის მიხედვით შეუძლებელია ამ ხალხის წარმოშობაზე გადაწყვეტილებით რაიმის თქმა, რადგან ამ ხალხს დამწერლობა არ ჰქონდა და ისტორიული და ნივთიერი წყაროები კი მცირე მასალას იძლევა კავკასიაში მაცხოვრებელთა შორის "ყველაზე მებრძოლ და მოუსვენარ ხალხზე".2006 ნომერი 14

ეთნოკულტურული პროცესები XVIII საუკუნის პანკისში

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ხვთისო მამისიმედიშვილი

XVI საუკუნის პანკისის ხეობა მჭიდროდ ყოფილა დასახლებული. მაგრამ XVII საუკუნის პირველ ნახევარში შაჰ-აბასის შემოსევებმა გამანადგურებელი დარტყმა მიაყენა ხეობას. შაჰის ბრძანებით პანკისის ხეობის მოსახლეობის დიდი ნაწილი გაწყვიტეს, ნაწილიც ფერეიდანში გადაასახლეს.2006 ნომერი 14

ბასკური საგაზაფხულო ფიესტა და ქართული ბერიკაობა-ყეენობა

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ნათია ფუტკარაძე

ბასკური და ქართველური კულტურის შესწავლა ფოლკლორულ-ლინგვისტური მასალის გათვალისწინებით მეტად საინტერესო სურათს იძლევა. ჩვენ შევისწავლეთ და გავაანალიზეთ ბუნების აღორძინებისა და აგრარული კულტმსახურებისთვის განკუთვნილი მრავალდღიანი ქართული ხალხური დღესასწაული ბერიკაობა-ყეენობა და პირენეის ნახევარკუნძულზე მცხოვრებ ხალხთა დღესასწაული "fiesta"/"fista".ա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | դ | գ
Powered by BootstrapMade