?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2006 ნომერი 14

ძველი ქართული სამონასტრო ცხოვრების თავისებურებანი

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: თეა კობახიძე

პერიოდი, რომელშიც სირიელ მამათა მობრძანება და მათ მიერ სამონასტრო ორგანიზაციის ჩამოყალიბება თავსდება, მეტად მძიმე პოლიტიკურ-კულტურული ასპექტებით ხასიათდება. ასეთი სერიოზულად პრობლემატური ფონიდან გამომდინარე, ქართულ სინამდვილეში დაარსებულ მონასტერს დიდი ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მნიშვნელობა ჰქონდა.2006 ნომერი 14

შუაგული ამიერკავკასია - ფორპოსტი თუ პლაცდარმი თანამედროვე გეოპოლიტიკურ თამაშებში?

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: გიორგი ქავთარაძე

ამიერკავკასია (და კერძოდ საქართველო) მდებარეობს არა მხოლოდ გეოგრაფიულად - დედამიწის ოთხივე მხარის გზაჯვარედინზე, გზაჯვარედინზე ქრონოლოგიური თვალთახედვითაც - ძველ, ტოტალიტარულ და ახალ, დემოკრატიულ სამყაროებს შორის.2006 ნომერი 14

კავკასიოლოგიური კვლევები იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის "სამეცნიერო ჟურნალში"

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: მიხეილ ეკარდტი

სტასტიაში მიმოხილულია იენის (გერმანია) უნივერსიტეტში გაშლილი კავკასიოლოგიური კვლევების მოკლე ისტორია და მოცემულია აღნიშნულ თემატიკაზე უნივერსიტეტის შრომებში - "სამეცნიერო ჟურნალში" 1965-1990 წ.წ. გამოქვეყნებული სტატიების მოკლე ბიბლიოგრაფია.2006 ნომერი 14

ქაიხოსრო (ქაქუცა) ჩოლოყაშვილის ბიოგრაფიისათვის

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ლევან ურუშაძე

2005 წელი მეტად ფასეული იყო ქართული ეროვნული ცნობიერებისა და სულისკვეთების განმტკიცებისათვის, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ეროვნული სახელმწიფოებრიობის განვითარებისათვის. მხედველობაში გვაქვს გამოჩენილი ქართველი სამხედრო და საზოგადო მოღვაწის, საქართველოს ეროვნული გმირის, 1921-1924 წლების ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის აღიარებული ლიდერის, პოლკოვნიკ ქაიხოსრო (ქაქუცა) ჩოლოყაშვილის (1888-1930) სამშობლოში გადმოსვენება.ա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | դ | գ
Powered by BootstrapMade