?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2006 ნომერი 14

სახელმწიფო გადატრიალებიდან დსთ-საკენ

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ბეჟან ჯავახია

საქართველოს XX საუკუნის ისტორია თვალნათელი მაგალითია ქართველი ხალხის გმირული ბრძოლისა დამოუკიდებლობისათვის. სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის თანმიმდევრულად მებრძოლმა ქართველმა ხალხმა XX საუკუნეში ორჯერ მოიპოვა დამოუკიდებლობა რუსეთის იმპერიისაგან, რომელიც მან დაკარგა 1801 წელს რუსეთის იმპერიის მიერ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გაუქმებისა და ანექსიის შედეგად.2006 ნომერი 14

აფხაზთა დამორჩილების იმპერიალისტური მეთოდები

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: თამარ ჯანელიძე

In diesem Kapitel wird untersucht, welches politische und militärischeMittel das Russische Zarenreich für die Eroberung Abchasiens angewendethat. Diese Untersuchung soll politische Motive und historischeHintergründe der russischen Annexion Abchasiens aufdecken. Einevergleichende Analyse der gegenwärtigen Okkupation von 1993 und derAnnexion von 1864 steht auf dem Untersuchungsplan.2006 ნომერი 14

საქართველო-ნახჩიმოხკი - წმინდა გზა

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ა. ხიაჩაროევსკი

გზას, რომლის გაკვალვა რუსეთსა და იჩქერიას შორის წარმოებული ომის ფონზე დაიწყო, შემთხვევით არ შეერქვა წმინდა.2006 ნომერი 14

ჰერეთი

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ნინო ყულოშვილი

ყოფილი საბჭოთა კავშირის ხელისუფლების პოლიტიკამ კავკასიაში გაამწვავა ერთა შორის ურთიერთობა და დასაბამი მისცა კონფლიქტური კერების წარმოშობას. ასეთი სიტუაციები შეინიშნება ძირითადად, სახელმწიფოს სასაზღვრო ზოლში. იქ, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ არადომინანტი ეთნოსის წარმომადგენლები - ეროვნული უმცირესობა, რომელიც ეროვნული შემადგენლობით ენათესავება ამ ტერიტორიის მოსაზღვრე სახელმწიფოს მოსახლეობას.ա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | դ | գ
Powered by BootstrapMade