?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2006 ნომერი 14

ფიტარეთის ერთი რელიეფური გამოსახულების შესახებ

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: თამარ ყაჭეიშვილი

ქართული სკულპტურის ისტორია, ფაქტიურად რელიეფური ქანდაკების ისტორიაა. ჩვენში შემონახულია ამ დარგის თითქმის ყველა სახეობის ნიმუშები - ხეზე, ქვაზე, ლითონზე ნაკვეთი რელიეფები.
ჩვენი კვლევის საგანთან მიმართებით განსაკუთრებით საგულისხმოა საფასადო სკულპტურა - არქიტექტურასთან ორგანულად შერწყმული სკულპტურული რელიეფი და ორნამენტი, რაც გვაძლევს ფასადის გადაწყვეტის სინთეზურ მაღალმხატვრულ ნიმუშებს.2006 ნომერი 14

ერთი არქეოლოგიური ნივთის მნიშვნელობის განსაზღვრისთვის

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ნათია გურასპაშვილი

ბევრს აინტერესებს საქართველოს ტერიტორიაზე ავტოქტონური მოსახლეობა იყო, თუ ხდებოდა გადასახლება ერთი სამოსახლოდან მეორეზე?! ალბათ გვექნებოდა კავშირი მეზობელ თუ შორეულ ქვეყნებთან. მოყვანილი მაგალითიც სწორედ ამ კავშირების ძიებას წარმოადგენს. ეს ის საკითხია, რომელიც საინტერესოა და რომლის კვლევაც მომავლის პერსპექტივაა.2006 ნომერი 14

თაბასარანელთა რელიგიური სინკრეტიზმისათვის

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: თამარ ეგეტაშვილი

თაბასარანელები ცხოვრობენ სამხრეთ-აღმოსავლეთ დაღესტანში, მდ. ღუბასას წელზე. მათი ენა იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახში შემავალი ნახურ-დაღესტნური შტოს ლეზგიურ ენათა ჯგუფს განეკუთვნება. თაბასარანი ხალხში ცნობილა როგორც ტაბარს-ტან, რაც "მთიან მხარეს" ნიშნავს.
მოსახლეობის ტრადიციულ რწმენა წარმოდგენებში (ისლამამდელი) განსაკუთრებული ადგილი აგრარულ კულტებს უკავია. ამჯერად ჩვენი ყურადღება შევაჩერეთ თაბასარანელების ყოფაში დადასტურებულ წმინდა მახვილის კულტზე.2006 ნომერი 14

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა და ეროვნული ძალების მოსვლა ქვეყნის სათავეში

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: მაკა ქირიკაშვილი

ქართველ ერს მრავალათასწლოვან ისტორიის მანძილზე უხდებოდა ბრძოლა ურიცხვ დამპყრობელთა წინააღმდეგ და არაერთხელ დამდგარა კითხვის ნიშნის ქვეშ მისი, როგორც ერის არსებობის ყოფნა-არყოფნის საკითხი, მაგრამ უმძიმესი გაჭირვების ჟამიდან ხსნას ყოველთვის ახერხებდა.ա | բ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | դ | գ
Powered by BootstrapMade