?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2006 ნომერი 16

სირიელ მამათა მოღვაწეობის მნიშვნელობისათვის

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: თეა კობახიძე

მძიმე მდგომარეობამ, რომელიც VI საუკუნის დასაწყისიდან აისახა ქართული საზოგადოების განვითარების ყველა სფეროზე, ქვეყანა არსებობის ზღვარზე დააყენა.
ღმრთის შეწევნითა და ადამიანის მონდომებით უნდა გამონახულიყო საშუალებანი, რომელთა წყალობით დარღვეული წონასწორობა აღდგებოდა. ეს საშუალებანი ნაწილობრივ ქართულ (თუმცა ირანულილ გავლენის ქვეშ მყოფ) შეძლებისდაგვარად პატრიოტულ სახელისუფლებო აპარატში, ნაწილობრივ კი გადასახადებისგან წელგაწყვეტილი დაბალი ფენის მოსახლეობაში მოიძია. უპირატესად ყოვლისა კი, ქვეყნის გადამრჩენ ბერკეტად ქართულ სინამდვილეში სამონასტრო ორგანიზაციის ჩამოყალიბება მოიაზრება.2006 ნომერი 16

ასურელი მამები და სამონასტრო ორგანიზაცია საქართველოში

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: დავით მერკვილაძე

ქართლის სამეფოში VI ს-ის 30-იან წლებში გამომგზავრებულმა ბერთა მცირე ჯგუფმა, რომელიც ქართულ სამწერლობო ტრადიციაში "ათცამეტი ასურელი მამის" სახელით არის ცნობილი, უაღრესად ღრმა კვალი დატოვა საქართველოს სულიერ და კულტურულ ცხოვრებაში. მათი თავდაუზოგავი გარჯა მიმართული იყო ქრისტიანული სარწმუნოების დანერგვისა და განმტკიცებისაკენ.2006 ნომერი 16

უცნობი მონასტრის წესდების ერთი ტერმინის წაკითხვისათვის

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ნინო თორთლაძე

ქვემო ქართლის ერთ-ერთი მონასტრის ტიპიკონის ტექსტის ფრაგმენტი პირველად 1914 წ. გამოაქვეყნა სარგის კაკაბაძემ. ჩვენამდე საბუთმა სწორედ ამ გამოცემის სახით მოაღწია. ამავე გამოცემის მიხედვით ეს ძეგლი ხელმეორედ 1970 წ. დაბეჭდა ი. დოლიძემ. ხელნაწერი, რომელიც ძლიერ დაზიანებული ყოფილა, ს. კაკაბაძემ გამოაქვეყნა შეუცვლელად, იმ სახით, როგორც შეძლო მისი ამოკითხვა.2006 ნომერი 16

ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოს სოფელში 1905-1907 წლების რევოლუციის პერიოდში

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ლერი მირიანაშვილი

თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლა ქართველი ხალხის მიერ განვლილი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის ერთერთი მთავარი ძარღვია. სხვადასხვა ჯურის დამპყრობთა წინააღმდეგ ხალხის დაუმორჩილებლობის საპროტესტო გამოსვლები ყოველთვის ეროვნულ ხასიათს ატარებდა.ա | բ | 1 | 2 | 3 | դ | գ
Powered by BootstrapMade