?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2009 ნომერი 21

საქართველოში ფოლკლორულ ნაწარმოებთა დაცვის ზოგიერთი კულტუროლოგიურ-სამართლებრივი ასპექტი

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: გიორგი ჭილაძე

საქართველოსთვის აქტუალური არის ფოლკლორული ნაწარმოებების და თარგმნილი ნაწარმოებების სამართლებრივი დაცვის საკითხები. ფოლკლორი წარმოადგენს ხალხურ ზეპირ, პოეტურ (ზეპირსიტყვიერ) შემოქმედებას (ზღაპრები, ლექსები, შაირები, ანდაზები, გამოცანები და სხვ). ფოლკლორს განეკუთვნება აგრეთვე ხალხური მუსიკა, ხალხური თეატრალური სანახაობა, ხალხური გამომსახველობითი ხელოვნება. ხალხური შემოქმედება კი ის ნაწარმოებებია, რომლებიც წარმოადგენენ ერის კულტურულ მემკვიდრეობას. ისინი თაობიდან თაობას გადაეცემოდა, იქმნებოდა და იხვეწებოდა დაუდგენელი პირების მიერ. ხალხური შემოქმედება წარმოადგენს ერის, ეთნიკური ჯგუფის მემკვიდრეობას.



2009 ნომერი 21

ეროვნული ხელისუფლების "ომი" ქართულ კინემატოგრაფთან

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: შავლეგო

1991 წლის პუტჩისწინა პერიოდში ეროვნული ხელისუფლების წინააღმდეგ კრიმინალური ოპოზიციის მიერ წარმოებული ერთ-ერთი პროპაგანდისტული ხრიკი იყო ეგრეთწოდებული "ომი" ქართულ კინემატოგრაფში. ეროვნულ ხელისუფლებას ადანაშაულებდნენ ვითომ ქართული კინოხელოვნების დაკნინებას. ეს უშუალოდ დაუკვშირეს საქართველოს სახელმწიფო კინემატოგრაფის კომიტეტის თავმჯდომარედ "სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოების" გამგეობის წევრის, მეცნიერებათა კანდიდატის ბ. გუგუშვილის დანიშვნას და შემდგომ ამ კომიტეტის სახელმწიფო კინოკოპორაციად გარდაქმნას.



ա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Powered by BootstrapMade