?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2011 ნომერი 23

მულკ'ოს ტეიპის სულიერი ტერიტორია და ისტორია

შეტანის თარიღი: 2011-12-25

ავტორ(ებ)ი: სალავდი ჩადიევი

ნაშრომში დეტალურადაა შესწავლილი ჩეჩნური ტეიპის, მულკ'ოს ისტორია2011 ნომერი 23

ბიჭვინთის აბსიდის მოზაიკის სემანტიკის შესწავლისათვის

შეტანის თარიღი: 2011-12-25

ავტორ(ებ)ი: ქეთევან დიღმელაშვილი

დღიდან ბიჭვინთის მოზაიკის აღმოჩენისა ინტერესი მისდამი არ განელებულა. არაერთმა მეცნიერმა აღნიშნულ მოზაიკაზე მუშაობისას სცადა როგორც მისი თარიღის განსაზღვრა, ისე მხატვრულ-სტილისტური ანალიზი. ლ. მაცულევიჩის, ვ. ლექვინაძის, ი. ციციშვილის, ლ. შერვაშიძის, რ. რამიშვილისა და სხვათა კვლევების შედეგად მოზაიკის თარიღად მიჩენულ იქნა IV ს. I ნახევრიდან მოყოლებული ვიდრე VI საუკუნემდე პერიოდი.2011 ნომერი 23

დამწერლობის ისტორიისათვის კავკასიაში. საბჭოთა ენობრივი პოლიტიკა 1920-30 წლებში

შეტანის თარიღი: 2011-12-25

ავტორ(ებ)ი: ლუიზა ისაევა

ნაშრომში აღწერილია დამწერლობის ისტორია კავკასიაში. ნაჩვენებია საბჭოთა რუსიფიკატორული პოლიტიკა.2011 ნომერი 23

ქართლის მოქცევის თარიღის გამომკვეთი

შეტანის თარიღი: 2011-12-25

ავტორ(ებ)ი: საბა სალუაშვილი

ქრისტიანულ სამყაროში საქართველო ის ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელმაც ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად აღიარა. შესაბამის წყაროთა შედარებითი მრავალფეროვნების მიუხედავად, სამწუხაროდ, იმის თაობაზე, თუ როდის მოხდა ეს უმნიშვნელოვანესი მოვლენა, ქართულ ისტორიოგრაფიაში მკვეთრად გამოყოფილი და შეჯერებული აზრი არ არსებობს. წინამდებარე გამოკვლევაში, ამ საკითხთან მიმართებაში ქართულ, ბერძნულ და სომხურ წყაროებში არსებულ რამდენიმე კონკრეტულ ფაქტზე დაყრდნობით გვინდა ავაგოთ ჩვენი მსჯელობა.ա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | դ | գ
Powered by BootstrapMade