?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2012 ნომერი 24

ზემო იმერეთის შუა და ზედა პალეოლითის ძეგლები

შეტანის თარიღი: 2012-11-11

ავტორ(ებ)ი: მირანდა ლაბაძე

საქართველო მდებარეობს ევრაზიაში, შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე და გავრცობილია კავკასიონის სამხრეთ კალთის შუა და დასავლეთ ნაწილში. მისი ტერიტორია, გეოგრაფიული მდებარეობის გამო, გზასაყარია აზიასა და ევროპას შორის. ეს რეგიონი ბიოგეოგრაფიულირეფუგიუმი იყო, რომელიც შემორჩენილია ზედა პლეისტოცენის (130 000 წ. წინ) ეპოქიდან. რეგიონი წარმოადგენდა გეოგრაფიულ "ჩიხს", სადაც არეალის სიმცირის გამო სხვადასხვა კულტურები თანაარსებობდნენ.2012 ნომერი 24

ერთიანი კავკასია - მითი თუ რეალობა?

შეტანის თარიღი: 2012-11-11

ავტორ(ებ)ი: სულხან ინაიშვილი

კავკასიის გაერთიანების კონცეფცია და მცდელობა, რომ ეს პრაქტიკაში განხორციელებულიყო შესამჩნევია მე-11-12 საუკუნეებში. ეს სწორედ ის პერიოდია, როდესაც ხდებოდა საქართველოს პილიტიკური გამთლიანება, თუმცა ეს არ გულისხმობდა პირდაპირ ზემოქმედებას ზემოთხსენებული კონცეფციის აღსრულებაზე.2012 ნომერი 24

იმერეთის სამეფო XVII-XVIII საუუკუნეებსა და XIX საუკუნის დასაწყისში

შეტანის თარიღი: 2012-11-11

ავტორ(ებ)ი: კახა სამხარაძე

იმერეთის სამეფო წარმოიშვა საქართველოს დაქუცმაცების შედეგად XV საუკუნის II ნახევარში. ეს პროცესი საქართველოში მონღოლთა ბატონობის დამყარებიდან (XIII საუკუნის 30-იანი წლები) დაიწყო და XV საუკუნის II ნახევარში დასრულდა, როცა 1490 წელს საქართველოს დაშლა იურიდიულად გაფორმდა. ჯერ კიდევ დავით ნარინი XIII საუკუნის II ნახევარში არსებითად იმერეთის მეფე იყო.2012 ნომერი 24

ჩეჩნური ტაიპები და ტუკუმები

შეტანის თარიღი: 2012-11-11

ავტორ(ებ)ი: რუსლან ცუმარიევი

ნაშრომში დეტალურადაა აღწერილი ჩეჩნური ტაიპებისა და ტუკუმების ისტორია, მოცემულია მათი სრული სია.ա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | դ | գ
Powered by BootstrapMade