?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2012 ნომერი 24

სვანურ საწესო დღეობათა საწელიწადო კალენდარი

შეტანის თარიღი: 2012-11-11

ავტორ(ებ)ი: ლიდა ლიპარტელიანი

მიუხედავად იმისა რომ, მრავალი ტრადიაცია და წეს-ჩვეულება მამა-პაპათაგან შემონახული, დავიწყებას მიეცა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში, მაინც შემორჩა ყოფას წარსული, ის წესი და ადათი, რასაც ჩვენი წინაპარი აკეთებდა, რისიც სწამდა მას და სჯეროდა. მართალია, ბევრი მათგანი სახეშეცვლილი და დროს მორგებულია, ბევრიც სამწუხაროდ დაკნინებული, მაგრამ ის მაინც არსებობს და აგრძელებს სიცოცხლეს ყველაფერ ქართულში. საქართველოს კუთხეები, თითქოს ერთმანეთისგან განსხვავებული თავიანთი ცხოვრების წესით, კულტურით, ენით, დიალექტით, ბუნებით, ერთიანი ჯაჭვია და მთლიან საქართველოს სახეს და ხასიათს, რწმენას, წარმოაჩენს.2012 ნომერი 24

ზვიად გამსახურდიას ინტერვიუები და მიმართვები

შეტანის თარიღი: 2012-11-11

ავტორ(ებ)ი: ზვიად გამსახურდია

ზვიად გამსახურდიას ინტერვიუები და მიმართვები2012 ნომერი 24

რამინ რამიშვილის გახსენება

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: დავით მინდორაშვილი, გიორგი გოგოჭური

გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის, ისტორიკოსისა და არქეოლოგის, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ რამინ რამიშვილის გახსენებაա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Powered by BootstrapMade