?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2014 ნომერი 25

იდუმალი ლუბები

შეტანის თარიღი: 0214-02-19

ავტორ(ებ)ი: არტემ ივანცოვი

უძველეს დროში მთელი მსოფლიო ერთ ენაზე მეტყველებდა. ჩვენ ვხვდებოდით ამას. ახლა კი დანამდვილებით ვიცით. ეს ქართველური ენა აღმოჩნდა. ამის შესახებ მხოლოდ ერთეულები თუ ხვდებოდნენ. ახლა ამის შესახებ უკვე დაზუსტებით ვიცით. ხალხს, რომელიც ქართველურ ენაზე ლაპარაკობდა ევროპაში, აფრიკაში და აზიაში, თავისი სახელი ჰქონდა. ამას ვერავინ ხვდებოდა და, თუკი ხვდებოდა, არ დაიჯერებდა, რომ ამ სახელის აღდგენა ათასწლეულების შემდეგ გახდებოდა შესაძლებელი. ახლა ის აღდგენილია. ეს ხალხია - ლუბები. მტკიცებულებები - ასეულობითაა მთელ მსოფლიოში. მთელი წინარეინდოევროპული მსოფლიო - ეს ქართველურენოვანი ლუბების მიწაა. მათგან წამოვიდა მთელი მსოფლიო ცივილიზაცია..2014 ნომერი 25

სატრფიალო საცეკვაო სიმღერა ”ქართული”, როგორც საქართველოს სულიერების სიმბოლო

შეტანის თარიღი: 2014-02-22

ავტორ(ებ)ი: ლარისა ჩხეიძე

სატრფიალო ცეკვა ”ქართული” - საქართველოს სულიერების სიმბოლოა, ხალხური ქორეოგრაფიის მშვენება და სიამაყე. იგი შეიქმნა ჯერ კიდევ უძველეს ხანაში. ცეკვაში გამოხატულია ქალის გრაციოზულობა და ვაჟის რაინდული სული. ცეკვის პლასტიკაში პოეტურად ამღერებულია ქალ-ვაჟის ურთიერთდამოკიდებულება, გრძნობების სიწრფელე და სისადავე. ცეკვაში სრულყოფილად ჩანს ქართველი ერის ტრადიცია, დახვეწილი კულტურა და ეთნოფსიქოლოგია.2014 ნომერი 25

ცეკვა "ხორუმის" თავისებურებანი

შეტანის თარიღი: 2014-02-22

ავტორ(ებ)ი: ლარისა ჩხეიძე

ძირძველი საბრძოლო ცეკვა "ხორუმი" გამოირჩევა მრავალი ეროვნული ცეკვებიდან უნიკალურია, დამახასიათებელი მოძრაობებით, შესრულებითა და ფორმით, რომელიც დრამატურგიას შეიცავს. იგი ძველ სანახაობა "სახიობას" გვაგონებს. მის ილეთებში ქართველი მეომრების ცნობიერებაა ასახული. ცეკვა მაყურებელზე ძლიერად მოქმედებს. პროფესიონალურ სცენაზე შეყვანილია სანდრო ახმეტელის მიერ დრამატულ სპექტაკლ "თეთნულდში", და ვახტანგ ჭაბუკინის ბალეტში "მთების გული". ცეკვაში სიმეტრიის კანონებია ასახული. საინტერესოა მისი შედარება ბერძნული ძველი საბრძოლო ცეკვა "პირიხი"-სთან და ანალოგიური ზემოგმედების მატარებელ სხვა მუსიკალურ ნაწარმოებებთან, როგორიცაა: რაველის "ბოლერო", შოსტაკოვიჩის "მე-7 სიმფონია", პროკოფიევის კანტატა "ალექსანდრე ნეველი" და სხვ.2014 ნომერი 25

რატომ აღმოჩნდა ქართველი ინტელიგენცია ვარდების რევოლუციის მოწინააღმდეგეთა რიგებში

შეტანის თარიღი: 2014-02-22

ავტორ(ებ)ი: დოდონა კიზირია

ამ კითხვაზე მოკლედ შეიძლება ვუპასუხოთ ამგვარად - ქართული ინტელიგენცია აღარ არსებობს ისევე, როგორც მისი წინამორბედი რუსი ინტელიგენცია. ამ აზრს უფრო და უფრო ხშირად იმეორებენ ჯერჯერობით რუსეთში, და ნაწილობრივ საქართველოშიც. ეს არც გასაკვირია, რადგან ქართული ინტელიგენციის წარმოშობა და განვითარება მიყვებოდა უმთავრესად რუსი ინტელიგენციის ისტორიულ გზას. ეს არ ნიშნავს, რომ დღეს აღარ არსებობს მოსახლეობის განათლებული ფენა მეცნიერების, ტექნიკისა და შემოქმედებით სფეროში, მაგრამ ეს უკვე სრულიად სხვა ფენომენია, რომელსაც ტრადიციულად ინტელიგენციას ვუწოდებთ.ա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | դ | գ
Powered by BootstrapMade