?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2000 ნომერი 3

ზენა სოფელი

შეტანის თარიღი: 2001-12-11

ავტორ(ებ)ი: დავით მერკვილაძე

"ზენა სოფელი" "შიდ ქართლთან" ერთად მოიხსენიება ქართლის უძველეს ამბავთა გადმოცემისას. ლეონტი მროველის ცნობით, მცხეთოსს თავის შვილთაგან სამ ყველაზე სახელოვანთათვის განუყვია თავისი "ქუეყანა და ნათესავი მისი".2000 ნომერი 3

ქართულ-უკრაინული ლიტერატურული ურთიერთობანი XIX საუკუნესა და XX საუკუნის დასაწყისში

შეტანის თარიღი: 2001-12-11

ავტორ(ებ)ი: დავით სანდოძე

ქართულ-უკრაინულ კულტურულ-ისტორიულ ურთიერთობათა მემკვიდრეობის ღრმად შესწავლასა და გაანალიზებას, ამ ორი ხალხის მომავალი ურთიერთთანამშრომლობის საქმეში განსაკუთრებული როლი ენიჭება.2000 ნომერი 3

თბილისის კულტურული ცხოვრება 1910-1920-იან წლებში

შეტანის თარიღი: 2001-12-11

ავტორ(ებ)ი: მზია ჩიხრაძე

XX საუკუნის 10_20-იანი წლების თბილისის კულტურული ცხოვრება მნიშვნელოვანი მოვლენაა ახალი ქართული ხელოვნების ისტორიაში. უკვე საუკუნის დასაწყისში თბილისში მომზადებული იყო ნიადაგი ინტენსიური მხატვრულ-ლიტერატურული ცხოვრებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ დაზგურ ფერწერას სულ ცოტა ხნის ისტორია ჰქონდა, ხოლო სამოღვაწეო ასპარეზზე კვლავ იყვნენ მხატვრები, რომელთა შემოქმედებაც რუსულ პერედვიჟნიკურ ტრადიციებს ეყრდნობოდა.2000 ნომერი 3

მარჯაჰ!

შეტანის თარიღი: 2001-12-11

ავტორ(ებ)ი: პაატა ბუხრაშვილი

"მარჯაჰ" - მარჯვედ, მკვირცხლად, ყოჩაღად ... ამგვარი შეძახილით ამხნევებენ ილეთის შესრულებისას მროკავნი, ცეკვის მისტერიის თანამონაწილეს ჩვენს მოძმე ვაინახებში; ცეკვისა, როკვისა, რომელშიც ხდება ნაციის, ერის გენის განფენა (გრიგოლ რობაქიძე), რამეთუ იგი ღმერთთან ნაზიარები სულის ძახილი, სისხლის ყივილია ათასწლეულთა მიღმიდან გამოხმობილი და აწმყოში დანერგილი; ისევე როგორც მისივე შემსრულებელი, განმახორციელებელი.ա | բ | 1 | 2 | 3 | դ | գ
Powered by BootstrapMade