?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2017 ნომერი 30

ლაზურად "ჭანი" ნიშნავს "ციურნი"...

შეტანის თარიღი: 2017-12-14

ავტორ(ებ)ი: უჩა ოქროპირიძე

2015 წელს თბილისში ავტორთა კოლექტივმა (ნ. ახალაია, წ. ბაწაში, გ. ლორთქიფანიძე, ქ. ლორთქიფანიძე, ო. მემიშიში, ზ. ქავთარაძე) გამოსცა დიდტანიანი კრებული "ლაზები და ლაზეთი თურქულ გამოცემებში".
აღნიშნული კრებული მრავალმხრივ საინტერესო და მნიშვნელოვანი ნაშრომია, მაგრამ მისთვის დამახასიათებელ ყველა ასპექტს ჩვენ აქ ვერ შევეხებით. თუმცა გვსურს განვიხილოთ და აზრი გამოვთქვათ კრებულში მოცემულ ჩვენთვის საინტერესო რამდენიმე საკითხზე, რომელთა შესახებ ჩვენც გვიფიქრია და გარკვეული დაკვირვება გვიწარმოებია.2017 ნომერი 30

კიდევ ერთხელ "თურქი-მესხების" პრობლემის შესახებ

შეტანის თარიღი: 2017-12-14

ავტორ(ებ)ი: უჩა ოქროპირიძე

თანამედროვეობაში ერთ-ერთი ურთულეს პრობლემად ქართული სახელმწიფოებრივ სივრცეში ე. წ. თურქი-მესხების საკითხია. აღნიშნული საკითხით ადრევე დავინტერესდი და ჯერ კიდევ 1991 წლის აგვისტოში ადიგენის რაიონში მოვაწყვე ექსპედიცია მისი შესწავლის მიზნით. მაგრამ იმ დროინდელ საბჭოთა კავშირში საკავშირო პრობლემების გააქტიურების გამო, იძულებული გავხდით საქმე მოულოდნელად შეგვეწყვიტა, თუმცა საერთო სურათის მომცემი მასალა, თითქმის ერთი-ერთზე ემთხვევა ერთმანეთს და მათგან გამომდინარე ერთიანი საბოლოო დასკვნა ასეთია: "თურქი მესხების" საქართველოში დაბრუნება შეუძლებელია და თუ ისინი დაბრუნდებიან, ჩვენ უნდა დავტოვოთ ჩვენი სამშობლო!" - ამბობენ მესხეთის მკვიდრნი.2017 ნომერი 30

ქართული რეკონკისტა

შეტანის თარიღი: 2017-12-14

ავტორ(ებ)ი: იაროსლავ პილიპჩუკი

სტატია ეძღვნება ქართული სამეფოების ურთიერთობას თურქ მეზობლებთან 1747-1783 წლებში2017 ნომერი 30

ერი და მსოფლმხედველობა

შეტანის თარიღი: 2017-12-14

ავტორ(ებ)ი: ნაპო კვარაცხელია

ერი ადამიანთა მოდგმის უნიკალური წარმონაქმნია და ამასთანავე კაცობრივი არსის ინდივიდუალური გამოვლინება. სწორედ ეს განსაზღვრავს მის მეტაფიზიკურ "ადგილს" სამყაროს ბუნებითსა და ადამიანურ წყობაში. არ არსებობს ამქვეყნად უფრო დიდი ღირებულება ვიდრე, ერად ყოფნის ღირებულება.ա | բ | 1 | 2 | 3 | դ | գ
Powered by BootstrapMade