?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2017 ნომერი 30

აფხაზთა სამეფოს აღმოსავლეთ საზღვრის ლოკალიზაციისათვის

შეტანის თარიღი: 2017-12-14

ავტორ(ებ)ი: თამთა მოდებაძე

აფხაზეთის დღევანდელი პოლიტიკური თუ სამართლებრივი მდგომარეობის გაგებისათვის ძალზე მნიშვნელოვანია აფხაზთა სამეფოს ისტორიის შესწავლა. წინამდებარე ნაშრომის მიზანია ეპიგრაფიკულ წარწერებზე დაყრდნობითა და მათი ანალიზის საფუძველზე დადგინდეს თუ სადამდე აღწევდა აღმოსავლეთით აფხაზთა სამეფოს საზღვარი.
აღმოსავლეთ საზღვრის დადგენა დაგვეხმარება დავინახოთ, იყო თუ არა აფხაზთა სამეფო, როგორც საქართველოს სხვა რეგიონები, ქართულ პოლიტიკურ თუ კულტურულ სამყაროში ჩართული და რამდენად წარმოადგენდა ის თავისი არსით ქართულ სამეფოს.ա | բ | 1 | 2 | 3
Powered by BootstrapMade