?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2018 ნომერი 31

მეხუთე არქეოლოგიური ყრილობა თბილისში

შეტანის თარიღი: 2018-09-24

ავტორ(ებ)ი: თინა აბულაშვილი

1881 წელს თბილისში ჩატარდა მოსკოვის არქეოლოგიური საზოგადოების მეხუთე საერთაშორისო არქეოლოგიური ყრილობა. რუსეთის იმპერიის სხვადასხვა ქალაქებში არქეოლოგიურ ყრილობებს 1869 წლიდან მოყოლებული 2-3 წელიწადში ერთხელ იწვევდნენ, სადაც ამა თუ იმ რეგიონის ისტორიის, არქეოლოგიისა და მისი მომიჯნავე მეცნიერებების აქტუალური საკითხები იხილებოდა.2018 ნომერი 31

არქეოლოგიური დაზვერვები მარნეულის ველზე

შეტანის თარიღი: 2018-09-24

ავტორ(ებ)ი: ლევან ლოსაბერიძე

2017 წელს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში მოპოვებული გრანტით დაიგეგმა მარნეულის ველის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილის შესწავლა, რომელიც გულისხმობდა მოცემული ტერიტორიის კვლევას არქეოლოგიური დაზვერვების საფუძველზე.2018 ნომერი 31

ერთი არქეოლოგიური ნივთის ფუნქციის განსაზღვრისათვის

შეტანის თარიღი: 2018-09-24

ავტორ(ებ)ი: პაატა ბუხრაშვილი

თუ ნაზარლების სამლოცველოში დაუნჯებული "ხატის" განძში შემავალი სხვასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების ხასიათს გათვალისწინებით, სავსებით დასაშვებად მიგვაჩნია გარკვეული პარალელების გავლება ქართულ (ზოგადკავკასიურ) ეთნოგრაფიულ ყოფაში დადასტურებულ ელემენტებსა და არქეოლოგიურ არტეფაქტებს შორის.2018 ნომერი 31

ს. ბურნაშევის ნაშრომი "საქართველოს სურათი ანუ ქართლისა და კახეთის სამეფოების პოლიტიკური მდგომარეობის აღწერა" როგორც საისტორიო წყარო საქართველოს ისტორიისათვის

შეტანის თარიღი: 2018-09-24

ავტორ(ებ)ი: დავით მერკვილაძე

პოლკოვნიკი ს. ბურნაშევი 1783-1787 წლებში იყო ეკატერინე II-ის წარმომადგენელი ქართველი მეფეების, ერეკლე II-ისა და სოლომონ I-ის კარზე. აქ იგი ერთმანეთს უთავსებდა პოლიტიკურ და სამხედრო საქმიანობას.ա | բ | 1 | 2 | 3 | դ | գ
Powered by BootstrapMade