?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2019 ნომერი 32

ისმირიქა - ხეთების აღმოსავლეთ პერიფერიის პოლიტიკური გაერთიანება

შეტანის თარიღი: 2019-10-23

ავტორ(ებ)ი: ნინო ჩარექიშვილი

ამ სტატიაში განვიხილავთ ხეთების აღმოსავლეთ პერიფერიაზე არსებული პოლიტიკური ერთეულებიდან ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გეოგრაფიულ პუნქტს - ესაა ისმირიქა. განსაკუთრებით საყურადღებოა ისმირიქას ხელშეკრულება, რომელიც ხეთების მეფემ დადო ისმირიქას ხალხთან. ისმირიქას ხელშეკრულების ტექსტები და ფრაგმენტები დაცულია ბოღაზქოის არქივში.2019 ნომერი 32

ვაინახები ცენტრალური კავკასიის პოლიტიკურ ისტორიაში

შეტანის თარიღი: 2019-10-24

ავტორ(ებ)ი: იაროსლავ პილიპჩუკი

სტატიაში განხილულია ვაინახური მოდგმის ხალხების ეთიკური და პოლიტიკური ისტორიის საკითხები გვიანი შუა საუკუნეებისა და ახალი ისტორიის გარიჟრაჟზე. ვაინახები, დიდი ხნის მანძილზე ძველი გეოგრაფებისა და ისტორიკოსების ყურადღების მიღმა რჩებოდნენ. რამდენიმე ვაინახური ტომი თუ იყო ცნობილი ქართველი და სომეხი ჟამთააღმწერთათვის; მხოლოდ რამდენიმე არაბი გეოგრაფი თუ მოიხსენიებს მათ დურძუკთა სახელით რაც მათ ქართველი ჟამთააღმწერლებისგან უნდა ჰქონდეთ აღებული.2019 ნომერი 32

ბაქოში გამოცემული წიგნისათვის - "XVIII საუკუნის კავკასია რუსეთის საიდუმლო აგენტის თვალით"

შეტანის თარიღი: 2019-10-24

ავტორ(ებ)ი: დავით მერკვილაძე

2017 წელს გამომცემლობა "თეას პრესის" (TEAS Press) მიერ ბაქოში გამოქვეყნდა წიგნი: "XVIII საუკუნის კავკასია რუსეთის საიდუმლო აგენტის თვალით". გამოცემა შეიცავს რუსეთის არმიის პოლკოვნიკის, საქართველოში რუსეთის წარმომადგენლად ნამსახურ სტეფანე ბურნაშევის სამ თხზულებას: 1. "საქართველოს სურათი ანუ ქართლისა და კახეთის სამეფოების პოლიტიკური მდგომარეობის აღწერა", 2. "აზერბაიჯანული ქვეყნებისა სპარსეთში და მათი პოლიტიკური მდგომარეობის აღწერა", 3. "მთიელ ხალხთა აღწერა".
ეს ნაშრომები ს. ბურნაშევმა შექმნა საქართველოში ყოფნის პერიოდში (1783-1787 წლებში) და გამოსცა კურსკში 1793-1794 წლებში. ბაქოში განხორციელებული გამოცემა ავტორისეული გამოცემის რეპრინტია. ზემოაღნიშნული გამოცემა ძალზე მნიშვნელოვანია XVIII საუკუნის მეორე ნახევრის კავკასიის ისტორიის საკითხებზე მომუშავე მკვლევართათვის.2019 ნომერი 32

დიმიტრი თუმანიშვილი, როგორც მოღვაწე

შეტანის თარიღი: 2019-10-24

ავტორ(ებ)ი: სამსონ ლეჟავა

დიმიტრი თუმანიშვილი, როგორც მკვლევარი და მოაზროვნე, დიდი მნიშვნელობის მქონე მოვლენა იყო ჩვენი კულტურისათვის. იგი ყოველმხრივ არაორდინარული ბრძანდებოდა - უკიდეგანო განათლებითაც, წარმოუდგენელი დაუზარებლობითა და განსაკუთრებული შრომისმოყვარეობითაც.ա | բ | 1 | 2 | 3
Powered by BootstrapMade