?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2022 ნომერი 36

"ორნამენტირებული" ორპირი ცული ნაზარლების სამლოცველოდან

შეტანის თარიღი: 2022-09-22

ავტორ(ებ)ი: პაატა ბუხრაშვილი, ნანა ბახსოლიანი

სამეცნიერო საზოგადოებისთვის უკვე კარგადაა ცნობილი, რომ მოყოლებული 2017 წლიდან, მთა "ნაზარლებზე" (შირაქის ზეგანი, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი) მდებარე გვიანი ბრინჯაო-ადრე რკინის ხანის, ქრისტემდე XII-X ს. ნაქალაქარს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვიზუალური ანთროპოლოგიისა და ლოკალური ისტორიის ლაბორატორიისა და ჰალლეს მარტინ ლუთერის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთის არქეოლოგიისა და ხელოვნების ინსტიტუტის ერთობლივი არქეოლოგიური ექსპედიცია შეისწავლის.
2018 წლის 11 სექტემბერს აქ, ნაზარლების ნაქალაქარზე აღმოჩენილ სამლოცველოში გამოვლინდა ბრინჯაოს ნივთებისგან შედგენილი განძი. ამჯერად, ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ ამ განძში დადასტურებულ ცენტალურამიერკავკასიური ტიპის ბრინჯაოს ორპირა ცულზე.2022 ნომერი 36

1934-1940 წლებში ბორის კუფტინის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე და საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის არქეოლოგიურ ფონდებში ჩატარებული სამუშაოების მოკლე მიმოხილვა

შეტანის თარიღი: 2022-09-22

ავტორ(ებ)ი: თინა აბულაშვილი

1934-1940 წლებში ბორის კუფტინმა საქართველოს ტერიტორიაზე არა ერთი მნიშვნელოვანი ძეგლი გათხარა და შეისწავლა, სისტემაში მოიყვანა საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის არქეოლოგიური ფონდები და გამოიკვლია ცალკეულ აღმოჩენათა ადგილები. 1934 წელს იგი აქტიურად ჩაერთო საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში არქეოლოგიური გამოფენის მოწყობასთან დაკავშირებულ სამუშაოებში.2022 ნომერი 36

სომხეთის შუა საუკუნეების სახელმწიფოებრიობა: ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის

შეტანის თარიღი: 2022-09-22

ავტორ(ებ)ი: იაროსლავ პილიპჩუკი

ეს სტატია ეძღვნება სომხეთის სახელმწიფოებრიობის ისტორიას V-XIV საუკუნეებში. რომის იმპერიასა და ერანშაჰრს შორის სომხეთის გაყოფის შედეგად 387 წელს სომხეთს ფაქტობრივად ჩამოერთვა სახელმწიფოებრიობა, თუმცა დასავლეთ სომხეთში არშაკუნის ძალაუფლება არსებობდა 389 წლამდე, ხოლო პარსააიკში 420 წლამდე.2022 ნომერი 36

შუა საუკუნეების ქართველი ინტელექტუალები

შეტანის თარიღი: 2022-09-22

ავტორ(ებ)ი: იაროსლავ პილიპჩუკი

ეს სტატია ეძღვნება შუა საუკუნეების საქართველოს ინტელექტუალურ ისტორიას. ისტორიულად ქართველი ინტელექტუალების მოღვაწეობა სამ პერიოდად შეიძლება დაიყოს. პირველი პერიოდი V-X საუკუნეების ეპოქაა. ამ დროს ძირითადად აგიოგრაფიული ლიტერატურა ახასიათებს. მეორე პერიოდს შეიძლება მივაკუთვნოთ XI-XIII სს. ანუ პერიოდი, როდესაც ჩამოყალიბდა და არსებობდა ერთიანი ქართული სახელმწიფოებრიობა. მესამე პერიოდი XIII-XVI სს-ის შუა ხანებია. ჩვენამდე მხოლოდ ორი მატიანეა მოღწეული - „საუკუნოვანი მატიანე“ და „ერისთავის ძეგლი“. ორი კანონის კოდექსი გამოვიდა. საერო ლიტერატურა წარმოდგენილია მხოლოდ ეპოსით „როსტომიანი“.ա | բ | 1 | 2 | 3 | դ | գ
Powered by BootstrapMade