?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2002 ნომერი 6

რეცენზია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის სახელმწიფო მოხელის კათედრის მაგისტრანტის ანა დოლიძის ნაშრომზე -

შეტანის თარიღი: 2003-10-09

ავტორ(ებ)ი: პაატა ბუხრაშვილი

სამაგისტრო დისერტაციის თემა აქტუალურია და ეხმაურება თანამედროვე კავკასიაში მიმდინარე ურთულეს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს. თავისთავად, ამ პროცესთა სირთულე, პოსტსაბჭოთა ყოფისათვის დამახასიათებელი არაორდინალურობებით არის გაპირობებეული. ამდენად, ერთიორად დასაფასებელია ავტორის გამბედაობა გაერკვეს ჩვენს რეგიონში მიმდინარე თანამედროვე ბატალიებში და შეძლებისდაგვარად ჩასწვდეს იმ უფაქიზეს ნიუანსებს, რომლებიც ოდითგან თან სდევდა ამ მეტად მშფოთვარე რეგიონის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებას და რომელთა დანახვაც ერთობ ძნელია ამ მხარის საფუძვლიანი შესწავლის გარეშე.ա | բ | 1 | 2 | 3
Powered by BootstrapMade