?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2003 ნომერი 8

საქორწილო წეს-ჩვეულებების წარმომავლობის საკითხისათვის

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ნელი ბრეგაძე

ოჯახისა და ქორწინების ზოგადი ისტორიის შესწავლისათვის მნიშვნელობა აქვს მათთან დაკავშირებულ ტრადიციებს, რომელთაგან საგანგებო ყურადღებას იპყრობს საქორწილო წეს-ჩვეულებები.2003 ნომერი 8

ეთნოგრაფიული ეპიზოდები საქართველოში რუსთა დამკვიდრებიდან, ანუ

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: გიორგი ჩინჩალაძე

კავკასიაში გასაბატონებლად რუსეთის იმპერია წარმატებით იყენებდა "გათიშე და იბატონე"-ს ძველ, ნაცად ხერხს. პირველსავე წლებში ქართველ თავადაზნაურობაში საოცარი გათიშულობა, დაბნეულობა ჩამოვარდა: "ყველანი რაღაც თოკებით შეკრულს, ანუ სულ ერთიანად მახეში გაბმულებს ვგავდითო". ძნელი გახდა მეგობრის, ნათესავისა თუ რუსების "მეთვალის" გარჩევა. ყველამ ეჭვის თვალით დაუწყეს ერთმანეთს ყურება. "ასეთი საიდუმლო რაღაც ცბიერება არის ჩვენში, ასეთი დაუნდობლობა ჩამოაგდეს... ეს წყალობა მოგვიტანეს ჩვენ რუსებმა, ამის მეტი სხვა სულ არაფერი"...2003 ნომერი 8

ქართული ენის კონსონანატური ფონოტაქტიკა

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: მარიკა ბუცხრიკიძე

დისერტაციის მთავარ მიზანს წარმოადგენს თანხმოვანთკომპლექსების (მაგალითად, CCC ტიპის სტრუქტურათა) ფენომენის შესწავლა. ფარდობითობისა და დამატებითობის პრინციპების გამოყენებით ჩამოყალიბებულია ჰიპოთეზა CCC და CVCVCV ტიპის სტრუქტურათა ურთიერთკავშირის შესახებ. თანხმოვანთა კომპლექსები განხილულია როგორც CVC ტიპის სტრუქტურებიდან ნაწარმოები (მეორადი) ოდენობები, სადაც CVC სიტყვის ლექსიკურ ნაწილს ანუ ფუძეს წარმოადგენს.2003 ნომერი 8

"დიდი კოლხური ცივილიზაცია" და აიეტის ქვეყნის შესაძლო სახელმწიფო ენა

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ტარიელ ფუტკარაძე

არქეოლოგთა თანამედროვე გამოკვლევები ცხადყოფს, რომ II ათასწლეულის შუა პერიოდიდან ჭოროხის ხეობასა

არქეოლოგთა თანამედროვე გამოკვლევები ცხადყოფს, რომ II ათასწლეულის შუა პერიოდიდან ჭოროხის ხეობასა და მტკვრის ზემო წელში უკვე დასტურდება კოლხური კულტურის ელემენტები; მაგ., ყარსის მუზეუმში დაცულია ისტორიული ტაოსა და არტაანის ტერიტორიაზე ნაპოვნი II ათასწლეულის შუა პერიოდის კოლხური ცივილიზაციის ნიმუშები...ա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | դ | գ
Powered by BootstrapMade